toprakbilgi.com

Gönderen Konu: Kriz yılında tarım: Ürün fiyatı düşüyor girdiler yükseliyor  (Okunma sayısı 2988 defa)

Çevrimdışı ydincbayram

Çiftçiler, özellikle son on altı yıldır bir yandan düşen ürün fiyatları, öte yandan da artan girdi fiyatlarından oluşan bir makas arasında eziliyor

30/12/2018


Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Bu krizin temel nedeni 1980’li yıllardan bu yana uluslararası sermayenin güdümünde kesintisiz olarak uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya ve kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal politikalardır.
TÜİK, Temmuz-Eylül döneminde (üçüncü çeyrekte) gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Dövizdeki aşırı yükselmeyle başlayan kriz kısa sürede reel sektörü derinden etkiledi. Ekonominin üretken sektörleri küçülme veya sıfır büyüme rotasına girdi. Tarım yüzde 1, sanayi yüzde 0,3 büyürken; inşaat yüzde 5,3 daralma gösterdi.

VERİLER TUTARLI DEĞİL

Milli gelirdeki yüzde 6 payı olan tarımın büyüme bakımından olumlu bir seyir göstermediği biliniyor. Tarımsal arz eksikliği, gıda enflasyonunun da en önemli belirleyicisidir. Buna karşılık TÜİK’e göre, tarım ilk çeyrekte yüzde 5,6 büyümüş, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,8 küçülmüştü. TÜİK, tarımın üçüncü çeyrekte yüzde 1 büyüdüğünü bildirdi. Böylelikle ilk 3 çeyrek büyümesi yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.
Bu veri, TÜİK’in tarımsal üretim verileriyle tutarlı değil. TÜİK’in tarıma ilişkin üretim tahmini artış değil, düşüşü işaret ediyor. TÜİK bu yılki üretimin tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 3, meyvelerde yüzde 1,7 gerileyeceği tahmininde bulundu. TÜİK, bir yanda GSYH kapsamında büyüme, öte yanda üretimde azalma tahminini nasıl açıklayacaktır? Korkut Boratav hocanın vurguladığı gibi, çiftçinin eline geçen göreli fiyatlar (iç ticaret hadleri), üretimdeki düşmeyi fazlasıyla telafi edecek oranda sıçramış mıdır?

TARIM YOKSULLAŞIYOR

Tarıma verilen desteklerin yetersizliği ve döviz fiyatlarının büyük tahribatı ile çiftçi gelirleri, sanayi karşısında hızla eridi. Bu yolla tarımdan sanayiye kaynak transferi yapıldı. 2018 yılı Ocak ayında tarım-sanayi fiyatları arasında 2 puanlık fark, Kasım ayında 24 puana çıktı. Çiftçi enflasyona ezilince, üretimden uzaklaşıyor, tarım çöküyor.


ARTAN GİRDİ FİYATLARI ÇİFTÇİYİ EZİYOR

Çiftçiler, özellikle son on altı yıldır bir yandan düşen ürün fiyatları, öte yandan da artan girdi fiyatlarından oluşan bir makas arasında eziliyor. Son bir yılda buğday üreticisinin eline geçen fiyat yüzde 12 artarken, mazot fiyatı yüzde 27, üre gübresinin fiyatı yüzde 64, DAP gübresinin fiyatı yüzde 91 oranında arttı.
Kasım 2017- Ekim 2018 arası 12 ayda buğday fiyatlarına göre gübre (DAP) fiyatları yüzde 71, mazot fiyatları ise yüzde 13 fazla arttı. Buğday üreticisi Kasım 2017’de 1 ton buğday satarak yaklaşık 582 kg gübre alırken, 12 ay sonra 1 ton buğday satarak ancak 341 kg gübre alabilmiştir.
Özellikle gübre ve diğer girdilerdeki fiyat artışı nedeniyle tüketimin gerilediği, gübre satışlarının üçte bir oranında azaldığı, buğdayda 2019 yılında önemli bir üretim düşüşü yaşanacağı ifade edilmektedir.

ÇİFTÇİ KREDİ KULLANAMIYOR

Ekonominin durgunluğa girdiği Temmuz ve sonrasında tarımsal kredi kullanımı da sert bir fren yaptı. Tarımsal krediler Temmuzdan Ekim sonuna kadar 100 milyar TL dolayında sabitlendi, hatta yükselen enflasyon dikkate alındığında reel olarak geriledi.
Çiftçiyi tarımsal kredi kullanımından uzak tutan, döviz ve faiz piyasalarındaki türbülanstır. Dövizin hızlı tırmanışı karşısında Eylül ayında Merkez Bankası’nın TL gösterge faizini 6 puan artırması ile, kredi faizleri de hızla artmış ve bu belirsiz ortamda hem bankalar kredi açmaktan kaçınmışlar hem de çiftçi kredi kullanmaya yanaşmamıştır. Çiftçinin kredi kullanımından uzak durması, beraberinde tarımsal üretim ve yatırımın da durması, giderek gerilemesi anlamına gelmektedir.

TARIM MAKİNALARI SEKTÖRÜ KRİZDE

Çiftçinin ürününün para etmemesine karşılık tarım girdilerindeki yüksek fiyat artışları nedeniyle tüketimin azalması, tarım alet ve makinaları sektöründe büyük daralmaya yol açtı. Çiftçinin üretimden çekilmesi veya girdi satın alamaması traktör satışlarını durma noktasına gelmiştir.
2018 yılının ilk 11 ayında 45 bin 828 adet traktör üretilmiş, üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik bir azalma olmuştur. 2018 yılının ilk 10 ayında 40.892 adet traktörün trafik tescili yapılmış, tescil edilen traktör sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında azalmıştır.

ÇİFTÇİ TARIMI TERK EDİYOR

Çiftçi yeterince desteklenmiyor, kredi alamıyor, tarım girdilerinin fiyatları fahiş oranlarda artıyor. Buna karşılık çiftçinin ürünü para etmiyor. Bu durumda çiftçiye tarımı, toprağını terk etmekten başka bir çıkar yol kalmamaktadır. Nitekim mevsim etkilerinden arındırılmış tarımsal istihdam 2017 Eylül’den bu yılın Eylül ayına 263 bin azalmış görünmektedir.

TARIMDA İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

Türkiye üretim yerine ithalatı teşvik eden politikalarla tarım dış ticaretinde net ithalatçı konuma getirilmiştir. Son 16 yılda toplam 205 milyar dolarlık tarımsal hammadde ve gıda ürünü ithalatı yapılmıştır. Tarımsal üretim nüfusla aynı oranda artmadığı için dışa bağımlılık artmaktadır.
Tarımsal dış ticaret 2018 Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 1 milyar dolar açık verdi. Öte yandan 2018 yılının aynı döneminde ithal edilen canlı hayvan miktarı 1,6 milyon başa ulaşmış olup karşılığında 1,5 milyar dolar ödendi.

KRİZİN BEDELİNİ EMEKÇİLER ÖDEMEMELİDİR

Sermayenin her krizi, eğer emekçiler örgütlü bir şekilde itiraz etmezlerse, sermayeye emekçilerin sırtından daha fazla kaynak transferine yol açmakta; emekçiler neden olmadıkları krizin bedelini daha çok çalışıp daha az kazanarak ödemek zorunda kalmaktadırlar. Tarım emekçilerinin bu krizin bedelini ödememeleri için yapılabilecekler şöyle özetlenebilir:
2018’de 14,5 milyar lira olan tarım destekleri 2019 yılı için 16,1 milyar lira (GSYH’nin yüzde 0,36’sı) olarak açıklanmıştır. Bu miktar Tarım Kanunu’nun 21. maddesi hükmüne göre, milli gelirin en az yüzde 1’i seviyesine çıkarılmalıdır.
Tarım destekleri çiftçinin eline geçen fiyatlara müdahale eder hale getirilmelidir.
Hayvancılıkta destekler büyük (endüstriyel) işletmelerin kurulmasına değil, şartları uygun olan küçük ve orta ölçekli işletmelere yönlendirilmelidir
Tarımın en önemli sorunu yüksek girdi fiyatlarıdır. Öncelikle mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalı; diğer girdilerdeki vergi yükü azaltılmalıdır.
Tarım arazileri ve meraların amaç dışı kullanımına izin verilmemeli; bu alanlar hiçbir gerekçe ile yapılaşmaya açılmamalıdır.
Çiftçi tarafından boş bırakılan tarlalar yeniden üretime kazandırılmalıdır.
Çiftçilerin demokratik temelde, kendi çıkarlarını koruyacak şekilde örgütlenmeleri teşvik edilmeli, desteklenmelidir.
Çözüm, “terbiye edici” ithalat politikalarında değil, üretim maliyetlerinin düşürülmesinde, destekleme politikalarında, üretim planlamasında aranmalıdır.

Çevrimdışı ydincbayram


Çevrimdışı sadesoda

Senin dusuncen ne abi ekelim mi? Kalsın mi?


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Çevrimdışı ydincbayram

Ekmekten baska caremiz var sanki.
Bu yil umut dunyasi domates bile ekecegim. Amacim urun degisikligi sadece cok buyuk bir beklentim yok. Misir kadar getirsin yeter. 3 yil icerisinde tum arazide urun degisikligini planliyorum.

Çevrimdışı Çiftçi Adayı

Ama yol yaptılar, köprü yaptılar...onlara da çok güzel (%45) zam yaptılar...


SM-J250F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı ParaMiliter

geçen gün liseden bir arkadaşımı gördüm.
kendi çapında keçi yetiştiriciliği ile uğraşıyor.
"işlerim çok bozuk, besiciliği bırakçam, iş arıyorum haberiniz olsun." dedi.

tabi ben de biraz saydırdım
"îşlerin kötü gidiyor, her sene bir önceki seneyi arıyorsun, hala AKP'yi savunuyorsun, destekliyorsun." dedim.
o da "napalım müslüman parti, dindar parti, ötekiler kâfir, müslümanların iyiliği için, ümmetin selameti için.... " bir sürü şey geveledi.
Ulan yukardakiler paralarına para katıyorlar, sen sürekli cepten yiyorsun, onlara yağ bal, sana borç harç... rabbena hep bana, böyle müslümanlık mı olur, senin gibiler oy vermeye devam ettikleri sürece hiç bir şey değişmeyecek, her sene bir önceki seneyi aratacak" dedim...
umuru olmadı.
ben de "madem akıllanmıyorsun, g.tüne giren kazıklar umurunda değil, o zaman daha fazla girsin." dedim.
konuyu kapattık.

hasılı, madem müslümanlık, din, iman diye bir siyasi partiye oy veriyorsunuz, o zaman durumunuzdan şikayet etmeyin, Allah'ın takdiri deyip rıza gösterin. kendinizi avutun.
Allah akıl vermiş, kuranda kaç defa "akletmez misiniz, düşünmez misiniz" diyor. "aklını kullanmayın üzerine pislik yağdırırım" diyor. üzerine pislik yağıyor fark etmiyorsunuz. aklınızı kullanın biraz...

Çevrimdışı Yaşar

geçen gün liseden bir arkadaşımı gördüm.
kendi çapında keçi yetiştiriciliği ile uğraşıyor.
"işlerim çok bozuk, besiciliği bırakçam, iş arıyorum haberiniz olsun." dedi.

tabi ben de biraz saydırdım
"îşlerin kötü gidiyor, her sene bir önceki seneyi arıyorsun, hala AKP'yi savunuyorsun, destekliyorsun." dedim.
o da "napalım müslüman parti, dindar parti, ötekiler kâfir, müslümanların iyiliği için, ümmetin selameti için.... " bir sürü şey geveledi.
Ulan yukardakiler paralarına para katıyorlar, sen sürekli cepten yiyorsun, onlara yağ bal, sana borç harç... rabbena hep bana, böyle müslümanlık mı olur, senin gibiler oy vermeye devam ettikleri sürece hiç bir şey değişmeyecek, her sene bir önceki seneyi aratacak" dedim...
umuru olmadı.
ben de "madem akıllanmıyorsun, g.tüne giren kazıklar umurunda değil, o zaman daha fazla girsin." dedim.
konuyu kapattık.

hasılı, madem müslümanlık, din, iman diye bir siyasi partiye oy veriyorsunuz, o zaman durumunuzdan şikayet etmeyin, Allah'ın takdiri deyip rıza gösterin. kendinizi avutun.
Allah akıl vermiş, kuranda kaç defa "akletmez misiniz, düşünmez misiniz" diyor. "aklını kullanmayın üzerine pislik yağdırırım" diyor. üzerine pislik yağıyor fark etmiyorsunuz. aklınızı kullanın biraz...
Helal sana be kardeşim ancak bu kadar net anlatilabilirdi. Biz kitleler birbirimizi uyarmazsak, birileri birilerini uyandırmaz ise vay halimize. Günden güne eriyor bitiyoruz. Tabiki ağlayarak sızlayarak hiçbir mücadale başarı ile sonuçlanmaz. Avrupalı üretici her türlü eylemini yapıyor ve ses getiriyor. Biz niye yapmıyoruz veya yapamıyoruz? Biz cengaver bekliyoruz maalesef. Bir yiğit gelsin bizi kurtarsın diye bekliyoruz. Bunu  en iyi göstergesi en iyi hasanın döneceği yer sandık. Haydi beyler önümüz seçim. İste bize bir fırsat. Kaç kişi bunu yapar? Bir like butonu olsada görebilsek.

SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı YılmazÖzşirvan

Durum yüksek verim alabilenler içinde aynı mı ? Mesela 40-50 kg süt sağan,2000-2500 kg/da mısır alan vs.
Bence halen en yapılabilir iş;yüksek verimde çiftçilik.şehir hayatı fazla stresli ve pahalı.

Unutmadan;ekonomi ısrarla büyüyor
 

Çevrimdışı Çiftçi Adayı

Poşet 25 kuruş olunca insanlar tepki vermeye başladı...niye?... çünkü direk cebinden çıkıyor o para...bunu fişe bakınca görüyor somut olarak.
Peki bizden yani cebimizden dolaylı olarak toplanan 530 milyar TL küsür vergi parasının akibeti, nereye harcandığı için neden vermezler bu tepkiyi?SM-J250F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı Demir

2018 başında enflasyon hedefi %7 imiş. Bugün açıklanan yıllık enflasyon %20.3. Birileri çıkmış hedefimizi tutturduk diye seviniyor. Yav kardeşim insanların aklıyla dalga geçmeyin. Bıktık artık yarın ne olacak diye düşünmekten.

GM 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı sadesoda

Durum yüksek verim alabilenler içinde aynı mı ? Mesela 40-50 kg süt sağan,2000-2500 kg/da mısır alan vs.
Bence halen en yapılabilir iş;yüksek verimde çiftçilik.şehir hayatı fazla stresli ve pahalı.

Unutmadan;ekonomi ısrarla büyüyor
 
Yuksek verimli olan isletmelerde yilmis durumda. Yapılan masraf kurtarmiyor. Herkes yemleri geri çekmiş halde. Tabii olarak sutleri de


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Çevrimdışı ydincbayram

geçen gün liseden bir arkadaşımı gördüm.
kendi çapında keçi yetiştiriciliği ile uğraşıyor.
"işlerim çok bozuk, besiciliği bırakçam, iş arıyorum haberiniz olsun." dedi.

tabi ben de biraz saydırdım
"îşlerin kötü gidiyor, her sene bir önceki seneyi arıyorsun, hala AKP'yi savunuyorsun, destekliyorsun." dedim.
o da "napalım müslüman parti, dindar parti, ötekiler kâfir, müslümanların iyiliği için, ümmetin selameti için.... " bir sürü şey geveledi.
Ulan yukardakiler paralarına para katıyorlar, sen sürekli cepten yiyorsun, onlara yağ bal, sana borç harç... rabbena hep bana, böyle müslümanlık mı olur, senin gibiler oy vermeye devam ettikleri sürece hiç bir şey değişmeyecek, her sene bir önceki seneyi aratacak" dedim...
umuru olmadı.
ben de "madem akıllanmıyorsun, g.tüne giren kazıklar umurunda değil, o zaman daha fazla girsin." dedim.
konuyu kapattık.

hasılı, madem müslümanlık, din, iman diye bir siyasi partiye oy veriyorsunuz, o zaman durumunuzdan şikayet etmeyin, Allah'ın takdiri deyip rıza gösterin. kendinizi avutun.
Allah akıl vermiş, kuranda kaç defa "akletmez misiniz, düşünmez misiniz" diyor. "aklını kullanmayın üzerine pislik yağdırırım" diyor. üzerine pislik yağıyor fark etmiyorsunuz. aklınızı kullanın biraz...
Dostum sonuna kadar haklisin. Toprakbilgi forumu bahsettigin bilince sahip olan arkadaslarimiz tarafindan seninde uye oldugun trakklup te bu yanlislari dile getirdigimizde engellendigimiz, konularimiz kilitlendigi ve ardindan silindigi icin ozgur bir platform olarak kuruldu. Maalesef sayimiz cok az ama bilincli bir kitleyiz.
Artik parti tutmanin fanatiklige donusmus olmasini ibretle izliyoruz ve kendi capimizda bilincli tarim yapmak cabasindayiz.
Umarim gelecek gunler tum ciftci arkadaslarimizin haklarini savunabildigi savunabilecegi gunlere gebedir.

Çevrimdışı of@s

Biran evvel siyasetten sıyrılıp olayları politika üzerinden değerlendirmek umudum.

Birilerine "takım tutar gibi ..." derken bizde o kişilere ( tabiri caizse ) Yunan'a bakar gibi bakıyoruz.

Birilerinin tutuculuğunu eleştirirken bizde onların her yaptığını eleştirme tutuculuğunu dibine kadar yapıyoruz.

Yeri gelmişken üzülerek tekrar edeyim. Bahsi geçen diğer forumda defalarca siyaset değil politikayı konuşalım, başka türlü birbirimizi "duymayız" diyordum. Malesef yine aynı kısır döngüye giren mesajlar var.

"Bunlar ülkeye zarar veriyor" diyoruz ya, böyle davranarak bizde öyle faydalı falan olmuyoruz.

Çevrimdışı ydincbayram

Siyasetin ya da politikalarin yanlislarini biz artan maliyet ve azalan kazanclar olarak gogusluyoruz ciftciler olarak. Sanirim sesimizi cikarmayalim hakkimiza razi olalim diye algilamak zorundayiz mevcut durumu..

Çevrimdışı Çiftçi Adayı

Yanlış olana yanlış demek tutuculuk değildir...bu çoğunluğun yanlışı olsa bile böyledir.
Demokrasi çoğunluğun diktası hiç değildir. Ortak yaşamın ortak zenginliğin ortak akıl ile paylaşılmasıdır.

SM-J250F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı of@s

Yanlış olana yanlış demek tutuculuk değildir...bu çoğunluğun yanlışı olsa bile böyledir.
Demokrasi çoğunluğun diktası hiç değildir. Ortak yaşamın ortak zenginliğin ortak akıl ile paylaşılmasıdır.

SM-J250F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tutuculuğun temelinde genelleme vardır.
Yapılan şey genelleme ise çok yüksek ihtimalle o tutuculuktur.
Kim yaparsa...!!

Çevrimdışı ydincbayram

Tarim politikalarinin yanlisligini savunan taraftayim. Bu tarafin adi her neyse artik.

Çevrimdışı sadesoda

Bu dil kutuplasma getirir. Inada bindirir kisiyi. Haklı yada haksız birinin üstüne böyle gidilirse kisi bulundugu koseye daha da siner


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Çevrimdışı Çiftçi Adayı

----Ziraat Bankası, 31 Ocak'a kadar kulüplerin tüm borçlarını bildirmesi halinde, borçları ödeyecek ve ardından kulüplere yapılandırma yapacak. Alt lig takımları için de bu sistem geçerli olacak.---

Böyle bir haber okudum.
-Şimdi bu çiftçilerin bankası değil miydi?
-Aynı şeyi çiftçiler için yaptı mı?
-Madem böyle bir kaynak var neden çiftçilere kullanılmaz?
-artık ne demeli bilemiyorum...SM-J250F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı Demir

----Ziraat Bankası, 31 Ocak'a kadar kulüplerin tüm borçlarını bildirmesi halinde, borçları ödeyecek ve ardından kulüplere yapılandırma yapacak. Alt lig takımları için de bu sistem geçerli olacak.---

Böyle bir haber okudum.
-Şimdi bu çiftçilerin bankası değil miydi?
-Aynı şeyi çiftçiler için yaptı mı?
-Madem böyle bir kaynak var neden çiftçilere kullanılmaz?
-artık ne demeli bilemiyorum...SM-J250F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Ziraat Bankası artık çiftçi bankası değil, devletin zengini kurtarma bankası oldu.

Çevrimdışı Cimender

geçen gün liseden bir arkadaşımı gördüm.
kendi çapında keçi yetiştiriciliği ile uğraşıyor.
"işlerim çok bozuk, besiciliği bırakçam, iş arıyorum haberiniz olsun." dedi.

tabi ben de biraz saydırdım
"îşlerin kötü gidiyor, her sene bir önceki seneyi arıyorsun, hala AKP'yi savunuyorsun, destekliyorsun." dedim.
o da "napalım müslüman parti, dindar parti, ötekiler kâfir, müslümanların iyiliği için, ümmetin selameti için.... " bir sürü şey geveledi.
Ulan yukardakiler paralarına para katıyorlar, sen sürekli cepten yiyorsun, onlara yağ bal, sana borç harç... rabbena hep bana, böyle müslümanlık mı olur, senin gibiler oy vermeye devam ettikleri sürece hiç bir şey değişmeyecek, her sene bir önceki seneyi aratacak" dedim...
umuru olmadı.
ben de "madem akıllanmıyorsun, g.tüne giren kazıklar umurunda değil, o zaman daha fazla girsin." dedim.
konuyu kapattık.

hasılı, madem müslümanlık, din, iman diye bir siyasi partiye oy veriyorsunuz, o zaman durumunuzdan şikayet etmeyin, Allah'ın takdiri deyip rıza gösterin. kendinizi avutun.
Allah akıl vermiş, kuranda kaç defa "akletmez misiniz, düşünmez misiniz" diyor. "aklını kullanmayın üzerine pislik yağdırırım" diyor. üzerine pislik yağıyor fark etmiyorsunuz. aklınızı kullanın biraz...
Böyle insanlara hiç üzülmeyeceksin bunlara herşey müstehak.

SM-A520F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı Tutankamon

Devlet zenginin vergi borcunu tek kalemde siliyor .
Futbol kulüplerinin borcunu siliyor ödeme kolaylığı sağlıyor .
Ama çiftçinin daha mazot gübre desteğini ödemiyor . Buza Destekleri yeni ödenecek ...
 Bağkur primi %30 arttı benim hiçbir ürünüm %30 artmadan hem de ...
Yani anlamıyorum ben genç bir çiftçi olarak bunları okudukça gördükçe geleceğimden endişe ediyorum
Ne yapılabilir onuda bilmiyorum gariban ve kimsesiz bir mesleğe sahibiz
Birisi lütfen her şey daha güzel olacak diye yorum yapabilir mi ?

Çevrimdışı omeryucel

Her sene bu zamanlarda süt ve besi çiftlikleri slaj ekimi için anlaşmalara başlardı. Fiyat pazarlığı başlardı en azından. Bu yıl yaprak kımıldamiyor. Çiftlikler üretimi bosluyor. Alıcı veya kesimci arıyor elden çıkarmak için.
En zor yıl bu yıl olacak.

Çevrimdışı newharun

Siyaseti onlara bırakalım arkadaşlar. Biz kendi işimizde enaz masraflarla, en fazla alabileceğimiz ürünlere odaklanalım.
Böyle yıllarda üretim ve ürün çeşitliliğiyle riskleri biraz azaltabiliriz.
Yaşım 40, bunları neden diyorum biliyormusunuz;
Bazı yıllarda ürünlerimiz o kadar az olduki, Allah'tan bu ülke çok büyük, Allah'tan benden başka çok üretici varda aç kalmadık diye sevindiğim duâ ettiğim çok yıllar oldu. Öyleki benim olmayan ürünlerimin, bulunması ve fiyatlarının da normal olması beni bu ülkede en mutlu eden olaylardır. Yokluktan geldik arkadaşlar, en büyük korkuda yokluktur!

GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Çevrimdışı Özgür

Şu an için bizim açımızdan yapılabilecek hiç bir şey yok diye düşünüyorum.Amaç farklı hizmet çok farklı.Çiftçi ve büyük baş hayvancıyı zora sokan bu anlayış uzun yılaar tarımı ve hayvancılı toparlamaya yetmeyecek.Malasef artık çok fazla yol aldılar ve şu zamandan sonra tarımdan geçinmek çok zor olacak.Çevremde herkez gübresiz ekim yaptı parasılzıktan yoksulluktan.Gübreyi alsa ne olacak bu sene yine malını komik rakamlara satacak. Arkadaşlar bu iş artık bitmiştir.Tarlaları satıp başka işe yönelelim diyoruz ama şu saatten sonra tarlayı kim ne yapsın.Tarla ekecekte para kazanacak.kimse tarlaya yatırım yapmaz artık.Yani artık devlet siz üretim yapmayacaksınız sizden çok çok büyük firmalar bu  işi yapacak.Şu saatten sonra kimse demesin her şey düzelecek.Çok karamasarım artık bu işte gelecek yok malasef.Tarımı bitirmek için ellerinden geleni yaptılar çiftçi direndi direndi ama son nokta galiba.