toprakbilgi.com

Beğenileri gör

Verilen/alınan beğenileri gör


Beğendiğiniz iletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 33
İleti bilgisi Beğeni sayısı
Ynt: Organik Madde ve Önemi
Paylaşım için teşekkürler.

Eğer hayvancılıkla uğraşmıyorsanız buğday saplarını satmayınız kıydırınız bulup bulabileceğiniz en ucuz en basit yollu organik maddedir.

Artı rep verecem, veremiyorum. Site o kadar donanımlı değil. Anla.

Ağustos 20, 2016, 23:57:16
1
Ödemiş Hayvan Pazarı Açılıyor Tarım ve hayvancılık kenti olan Ödemiş’te, 2016 Nisan ayından bu yana kapalı bulunan Hayvan Pazarı 27 Ağustos Cumartesi günü tekrar açılıyor.

Bölgenin en büyük ruhsatlı hayvan pazarı olan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı, her Cumartesi saat 04:00’de açılıyor. Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinden gelen alıcı ve satıcının biraraya geldiği Pazarın yaklaşık 4 aydır kapalı olması ekonomiyi sekteye uğratmıştır.

Pazarın 27 Ağustos Cumartesi günü açılacağını belirten Belediye Başkanı Mahmut Badem; “ Bölge ekonomisinin canlanması açısından önemli bir unsur olan Hayvan Pazarımız uzun bir süre kapalı kaldı. Bir daha benzer bir kapatılmanın yaşanmaması için çiftçilerimizin sağlıklı ve kontrollü bir ortamda hayvan bakımlarını yapmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda daha hassas olmaları gerekmektedir” dedi.

Ağustos 24, 2016, 09:19:34
1
Ynt: Amerikalı Uzmanın Türkiye'deki Çiftlik Ziyaret Raporları. Hatalarımızı Görelim..
Doğum, Kurudaki İnekler ve Loğusa İnekler (Barınak Değişimleri vb.)

Döl verimi, süt verimi elde etmede en önemli faktördür.  Kuru dönemdeki ineklerin, doğumdan sonraki 3 hafta içinde olan loğusa ineklerin nasıl idare edildiği, sadece süt verimi değil sürü sağlığı ve döl verimi üzerinde de belirgin etki yapar.  İşletmede bu dönem başlıca zayıf nokta olarak görülmektedir ve bu noktada önlem alınır ise performansta ilerleme yaratılabilir.

Loğusa inekler ve kurudaki inekler doğum padoğuna yakın bir yerde barındırılırlar ise ineklerin bu gruplar arasındaki gidiş-gelişleri kolaylıkla idare edilebilir.  İşletmede halen, verime göre gruplama, yeme göre gruplama gibi çok fazla grup değişimi olmaktadır.  Bu değişiklikler, inekler için bu stresli dönemlerde ek bir adapte olma stresi yaratmaktadır.  Kurudaki inekler, sadece doğum padoğuna, doğum belirtileri başlayınca alınmalı ve burada birkaç saat geçirmelidir.  Buzağılama işlemi sona erer ermez hemen loğusa barınağına ve orada laktasyon grubuna dahil olana kadar grupta kalmalıdır.  Loğusa grubunda bir loğusa inek en az 21 gün kalmalıdır. 

Barınakta yer var ise ve uzun da tutulur ise loğusa ineğin performansına katkı sağlar.  Yer sorunu yok ise loğusa ineğin 45 gün tutulması tavsiye edilmektedir.  Bu dönem loğusa ineğin en kritik dönemidir, süt veriminde hızlı artış olmakta ve pek çok metabolik soruna maruz kalmaktadır.  Bu sebepten, bu kritik zamanda loğusa inekleri ayrı bir grupta tutmak verimliliği arttırmaktadır.

Öneriler: Döl verimi yönetimi, sürü performansını geliştirmede kritik bir noktadır.  Bu bölümde çalışan elemanlar eğitilmeli ve görevlerini doğru yapmakta oldukları amirleri tarafından kontrol edilmelidir.  İnekleri izler, takip eder, sanitasyon/temizlik konularına dikkat eder ve ineklerin gereksiz grup değiştirmesini en aza indirirsek ineklerin performansının artmasına yardımcı oluruz.  Sürünün döl verimi performansını arttırmak için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

1.        Loğusa ve kurudaki inekleri doğum padoğunun yanındaki barınaklara yerleştirilmelidir.

2.        Loğusa inekleri aynı grup halinde 45 gün birlikte tutunuz ve günlük olarak sıkı bir şekilde takip ediniz.

3.        Loğusa ineklerin takibinden sorumlu olan kişinin görevini zamanında ve doğru yaptığını temin ediniz.

4.        Kızgınlık tespiti için bir sistem uygulamaya konmalı ve inek ve düveleri zamanında kızgınlıkta tespit edip zamanında suni tohumlama uygulayınız.

5.        Kuru dönem ve doğum padoğunda 24 saat görev yapacak bir ekip oluşturun ve uygulanması gereken standart işlemi tatbik edin.

6.        İneklere uygun bir ortam yaratın ve inek konforunu geliştirin.

7.        Bu gruptaki ineklerin gereksiz şekilde yerlerini değiştirmeyin.  Gebe inekler kuru dönem barınağından birkaç saatliğine doğum padoğuna gitmeli ve ondan sonra da 45 gün loğusa grubunda kalmalıdır.  İneklerin sık sık yemini değiştirmek, önce geçiş dönemi grubu sonra da loğusa grubu şeklinde hareket ettirmek sadece stresi arttırmakla kalmaz ek olarak inekte metabolik sıkıntılar da yaratır.  Kuru dönem barınağı ve loğusa barınağı kapasitesinin %80?inden fazla inek ile doldurulmamalıdır.

Buzağılar:

Buzağılarla ilgili giderilmesi gereken iki büyük sorun mevcuttur.  Bunlar; buzağıların büyüme oranlarını arttırmak ve ölüm oranını düşürmektir.  İşletmede tecrübe edilmekte olan buzağı ölüm oranı çok yüksektir ve bu ölümler ishal ve zatürreden olmaktadır.  Her iki hastalık da ekipmanın ve barınakların iyi temizliği (sanitasyonu) ile önlenebilir.  Yeterli beslenme seviyelerine ulaşılarak buzağıların büyüme oranları arttırılabilir.  Büyüme oranları arttırılarak düveleri daha erken tohumlayabilir ve onları sağmal sürüye daha erken katabilirsiniz. Bu da işletmenin masrafını azaltır.  Sağlıklı buzağıların elde edilmesi için buzağı bölümünde çalışanların kişisel temizliği, ortamın temizliği ve ekipmanların temiz olması buzağı sağlığı için çok önemlidir.

Öneriler: Gözlemler ve fikir alışverişlerine bağlı olarak aşağıdaki aksiyonların başlatılması gerekmektedir:

1.         Doğan buzağıların ilk 1 saat içinde 4 litre ağız sütünü almaları temin edilmelidir.  İyi bir bağışıklık sisteminin oluşturulması için önerilen miktarda kolostrumun verilmesi sağlanmalıdır.

2.         Buzağılar önerilen miktarda beslenerek iyi büyüme oranı sağlanmalıdır.

3.         Bir buzağı yeni bir buzağı boksuna yerleştirilecek ise mutlaka önceden temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

4.         Beslenme kapları, ekipman ve yemler her zaman temiz tutulmalıdır.

5.         Buzağılar yakından takip edilmeli ve ishalin ilk belirtisinde elektrolit preparatlar verilmelidir.

6.         Buzağı barınağında yeterli havalandırma sağlanmalı ve hava kalitesi düzeltilmelidir.  Bu şekilde buzağılardaki zatürre vakaları azaltılabilir.

7.         Buzağı ölüm oranını %2?nin altında olacak şekilde hedefleyiniz.

8.         Düvelerdeki büyüme oranını, 12 ayda 1.2 metre yükseklikte ve 350 kg canlı ağırlıkta olacak şekilde hedefleyiniz.

9.         Gerekli olan bilgilerin kayıt edileceği bir kayıt tutma sistemi geliştirin.  Toplantıda konuştuğumuz gibi bu kayıtlarda tutulmakta olan bilgiler, ileriye dönük doğru bilgi verici şekilde tekrardan düzenlenmelidir.  Mevcut sistemde işe yaramayacak pek çok bilgi tutulmaktadır.

Sağım Odası ve Süt Kalitesi

Süt fabrikasına kaliteli süt vermek işletmenin 1 numaralı hedefi olmalıdır.  200.000 SCC/ml?nin altında olacak şekilde Somatik Hücre Skoru hedeflenmeli, sürüde düşük oranda mastitis oranı (%1?den daha az klinik mastitis) ve düşük toplam bakteri (10.000?den daha az) hedeflenmeli ve tank sütünde antibiyotik bulunmasına sıfır tolerans gösterilmelidir.  Sağım ekipmanlarının sanitasyonu, ineklerin kuru ve temiz olması kaliteli süt elde etmek için şarttır.

Sağım odası için temel kural her ineğin, her gün aynı şekilde sağılmasıdır.  Eğer bu sağlanmaz ise, sağım etkin olmaz ve süt kaybı meydana gelir.

Öneriler: Sağım operasyonunda yapılmış olan gözlemlere göre aşağıdaki aksiyonlar uygulanmalıdır:

1.        İneklerin sağım odasına gelişi ve girişi akıcı bir şekilde olmalıdır.  Sağım odasının saatte 240 inek sağacak kapasitesi vardır.  Toplam süt sağma süresi, her vardiyada 2 buçuk saat olmalıdır.  1 saat de temizlik için ayrılmalıdır.  Her vardiyada 3 kişi çalışmalıdır.

2.        Bir sağım işlemi belirlenmeli ve her sağımcı aynı şekilde sağım yapmalıdır.  Sağımcıların aynı rutin sağım tekniğini uygulamamaları, sadece ineklerin kafasını karıştırmakla kalmaz sütün sağılmasını da yavaşlatır.

3.        Sütte düşük seviyede toplam bakteri sayımı olması için temiz ineklerin sağılması şarttır. Sağım odasına temiz ineklerin gelmesi yardımcı olur, ancak ineğin sağım usulüne göre hazırlanması ve meme başından dışkı ve pisliklerin uzaklaştırılması süt kalitesini arttırmak için elzemdir.

4.        Çiğ sütte bakteri sayısının yüksek olması üç sorundan kaynaklanabilir; sağım ekipmanı kirlidir (temizleme suyunun sıcaklığı doğru değildir), tankta sütün soğutması düzgün değildir (sütün sıcaklığı, süt, ineğin memesinden çıktıktan sonraki 1 saat içinde 4 °C?ye düşmelidir) ve kirli inekler sağılmaktadır. İşletmenin toplam bakteri sayısı çok yüksektir ve mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. 

5.        Mastitis Kontrol Programı geliştirilmeli ve takip edilmelidir. Mastitisin azalması döl verimi performansı üzerinde olumlu etki yapar.

6.        Antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak sıkı bir kontrol olması gerekmektedir. İşletmedeki antibiyotikler kilitli bir dolapta tutulmalı ve sadece bir kişinin antibiyotiklere ve diğer farmosötik ilaçlara erişimi olmalıdır. Bu kişi, bu ilaçları uygulamadan da sorumlu olan kişi olmalıdır. Uygulanan ilaçlarla ilgili düzgün kayıtlar tutulmalı ve kontamine olmuş süt veya et kesinlikle işletmeden dışarı çıkmamalıdır.

Sonuçlar:

Ziyaretim esnasında yönetim ekibi ile uzun görüşmelerim oldu ve işletmeyi de dolaştım. Pek çok verim sorunlarını karşılıklı görüştük. Sürünün performansı arttırılabilir, ancak hızlı bir şekilde gerçekleşmez. Hızlı olması için herkesin katılması gerekir. Bu katılım ile değişiklikler yapılır ise operasyonun verimliliği arttırılabilir. Pek çok değişiklik gerekse de hepsinin bir anda yapılması mümkün değildir. Değişiklikler öncelik sırası ile yapılmalı, her seferinde tek bir değişiklik yaparak ilerlenmelidir. Birden fazla değişikliğin aynı anda yapılmaya kalkılması çalışanların moralini bozar ve beklenen sonuçlar elde edilemez. Yapılan gözlemlere göre aşağıdaki sonuçların üzerine gidilerek işletmenin performansı arttırılabilir:

Personel:

İşletmede çok fazla çalışan mevcuttur. Bu durum, operasyon masrafını arttırmakta ve belirlenmiş işlerin işçiler tarafından uygulanması da takip edilememektedir. Sürünün ölçüsüne göre çalışan sayısının müdürler dahil olmak üzere 20-25 kişi olması gerekir. Çalışan sayısının azaltılması takımın daha etkin bir şekilde çalışmasını ve ineklere daha iyi odaklanmasını sağlayacaktır. Yönetimde görev alan kişiler, insan idare etme becerilerini öğrenerek, çalışanları motive ederek işletmenin performansını arttırmalıdırlar. Organizasyon şemasında belirtilen şekilde hiyerarşiye uyularak hem yönetim hem de personel görevini doğru bir şekilde yapmış olur. Mevcut müdürlerin çalışan müdürler halinde olup ofiste kalmamaları gerekir. Birimin amir ya da müdürü sorumlu olduğu birimde çalışmalıdır. Mevcut ekipteki çalışanlar, kendi uzmanlaştıkları alanda odaklanmış halde olup işletmedeki tüm tabloyu (resmi) görememektedirler. İşletmede pratik amirlere ihtiyaç vardır ki inekleri ve insanları anlasınlar. Sürekli olarak inek tedavisini düşünen veterinerlere işletmede ihtiyaç yoktur.

İşletme Müdürü, ABD?de bir haftalık sürü yönetimi kursuna katılmıştır. Ziyaret ettiği işletmelerde inek idaresi ile ilgili pratikleri görmüş ve insan idaresi konularında bilgi sahibi olmuştur. Bu kurs sonunda, ona pek çok dosya ve talimat verilmiştir (hafıza belleği üzerinde korunmuş olarak). Bu bilgiler işletmedeki olması gereken değişiklikleri hayata geçirmesinde ona yol gösterecektir. Elindeki bu bilgileri ve gördüklerini işletmede uygulamaya koyabilir.

Döl verimi:   

Yüksek verimli bir sürü elde etmek için etkin bir döl verimi gerekir. Sürünün döl verimi performansını geliştirmeye odaklı bir çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmada kurudaki inek idaresi, loğusa inek takibi ve doğum yapan ineğin bakımı olmalıdır. İnek bakımının özenli bir şekilde geliştirilmesi sayesinde sürüde daha az sağlık sorunları olacak, daha iyi döl verimi sağlanacak ve bunun sonucunda da süt artışı temin edilecektir.

Buzağı ve Düve Yetiştirme:

Bir işletmenin geleceği sürüye katılacak iyi, genç hayvanların elde edilmesine bağlıdır. İşletmedeki buzağı kayıp oranları kabul edilemez seviyededir ve düzeltilmelidir. Buzağı ölümlerine sebep olan ishal ve zatürre önlenebilecek sorunlardır. Özellikle iyi sanitasyon (temizlik) ve iyi yemleme programları ile bu sorunlar önlenebilir. Buzağıları sağlıklı tutup doğru beslediğimizde günlük canlı ağırlık artacaktır. Bu da operasyonun masrafını düşürecektir.

Buzağı ve düve yetiştirme operasyonu, işletmenin birinci önceliği olmalıdır.

Sürünün büyütülmesi:

Bu işletmenin sürü büyüklüğünü arttırmak, bir finans felaketine yol açabilir. Bu da çiftliğin para kaybetmesini daha da hızlandırır. Herhangi bir büyüme gerçekleşmeden önce işletmenin döl verimi, buzağı yetiştirme ve süt veriminde başarılı olması gerekmektedir. İşletmeye daha fazla inek getirmeden önce operasyondaki hiyerarşiye uygun bir sevk ve idare ile işletmenin karlılığı temin edilmelidir

Ağustos 29, 2016, 16:54:39
1
Küçükbaş Hayvancılıkta Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Besleme Öncelikle ilk yazım olan Küçükbaş Hayvanlarda Flushing ve Aşım Döneminde Beslemenin Önemi isimli konumu okumanızı öneririm.

Buyrun link:

http://forum.toprakbilgi.com/kucukbas-hayvancilik/kucukbas-hayvancilikta-flushing-ve-asim-zamani-yemlemenin-onemi/

Bu konuda ise ilk konunun devamı niteliğinde olan küçükbaş hayvanlarda gebelik ve doğum sonrası besleme ile ilgili bilgiler vereceğim.

Gebeliğin Son Döneminde Besleme

   Yaklaşık olarak fetüs gelişiminin 2/3'ü gebeliğin son 6 haftalık döneminde gerçekleşir. Bu dönemde rasyon protein düzeyi önemlidir. Gebeliğin son 6 haftasına giren koyun için besleme durumu çok kritiktir. Eğer gebeliğin ortasında koyun %5 canlı ağırlık kaybederse, sonraki besleme düzeyi, kondüsyon kazanımı, fetüsün gelişimi, yağ birikimi, meme bezlerinin gelişimi ve kolostrum üretimi açısından önem taşır.

   Gebeliğin sonunda iyi kaliteli yonca kuru otu ve baklagil karışımlarının kullanılması protein gereksiniminin karşılanması için yeterlidir.

Gebeliğin Son Döneminde Beslemenin Önemi:

1. Fetüs gelişimini destekler.
2. Meme bezi gelişimi sağlanır.
3. Gebelik toksemisi(ketozis) ve süt humması engellenir.
4. Sağlıklı ve doğum ağırlığı iyi yavrular elde edilir.
5. Bu dönemde keçilere ve koyunlara 500 gr/gün yemleme yapılması gerekir.

Doğum Sonrası Besleme


   Koyunların süt verimleri üzerinde etkili olan birkaç faktör vardır. Bunlardan en önemlisi emzirdikleri yavru sayısıdır. İkiz kuzu emziren koyunlar % 30 - 50 oranında daha fazla süt vermektedir.

   1 yaşında ilk kuzusunu veren koyunlar 2 yaşında ilk kuzusunu verenlerden daha az süt verirler. Fakat 1. laktasyondan sonra 1. yaşında kuzulayan koyun diğer koyunun verimine yakın veya daha fazla süt verirler.

Kuzu doğum ağırlığındaki 1 kg'lık düşüşün ölüm oranında yaklaşık %12 oranında bir artışa neden olduğu bildirilmektedir.

   Sağmal koyunların beslenmesinde en kritik besin maddeleri enerji ve proteindir. Koyun sütünün yağ içeriği %4 - 7 arasında değişir. Ayrıca sütün laktoz içeriği de yüksektir.  Bu nedenle enerji gereksinimi de yüksek olmaktadır. Hayvanlardaki kullanılabilir protein kaynakları çok sınırlıdır. Bu nedenle süt proteini için yemlerle alınan proteinler kullanılır. Enerji kısıtlayıcı bir faktör değil ise kan unu, balık unu gibi protein kaynaklarına cevap alınabilir ve süt verimi artırılabilir.

Doğum sonrası beslemenin önemi:

1. İkiz ve üçüz doğuran koyunlar için ayrıca ek yemleme yapılmalıdır.
2. Süt döneminde mineral ihtiyacı fazla olduğundan ek yemleme yapılması şarttır.
3. Süt verimi artar.
4. Laktasyon döneminde keçilerde 500 - 600 gr/gün, koyunlarda 700 gr/gün yemleme yapılması gerekir.
5. Çoklu doğumlarda yavru başına 400 gr/gün ek yemleme yapılmalıdır.

Eylül 03, 2016, 13:48:01
1
TD75B Rampa İnişi Bugün daha önce sipariş ettiğim fermente organik tavuk gübreleri geldi sipariş toplamı az olduğu için tır kışlık üretim yapılan Demre ilçesine kadar gelmedi Elmalı'da kaldı babamla traktöre yükleyip 5.5 saat süren bol rampa inişli serüveni yaşamak zorunda kaldık.

Toplam 300 Çuval 7.5 Ton
Römork Azamı Yük 5.5 Ton  :o :o Baba-Oğul Kafanın Kırık Olduğu Doğrudur  :D :D :D

5.5 saatlik yolda 3 defa mola verdik fren ve lastik soğutmak amacıyla ilk 3 saatten sonra römork fren balataları şişerek işlevini yitirdi(sanırım çok uzun zamandır kullanılmamasının etkisi var) kalan yolu traktör freni ve kompresyon yardımıyla indik zaten son 1 saati düz yoldu...

Bu arada şöyle bir tecrübemiz oldu 7 ton gübreyi tırdan yükledik elimde evden alınması gereken 500 kilo daha vardı eve gidene kadar gayet rahat 3-4 km civarı yol yaptık son 500 kilo römorku o kadar riskli bir hale getirdi ki anlatamam sanki bizim römorka 3-4 ton daha yük attılar esneme(traktörde yarattığı yaylanma) en az 2 kat arttı 500 kilonun o kadar risk yaratacağını düşünmemiştik açıkçası geri indirmeye üşendik.

Sonuç olarak tehlikeli ama eğlenceli kimi zaman yüreğimizin hop hop ettiği kimi zaman zevk aldığımız bir yolculuk yaptık

Yükleme Esnasında

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Yolculuk Esnasında Babam Ve Ben  :)

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Yolculuk Esnasında Bir Rampa İnişi Sonu Frenler Önlerle Beraber Çalışmasa Bu Yolculuk Olmazdı!!!
Römork Freni Video Çekiminden Az Sonra Kendini İptal Etti  :D :D

Son Rampa İnişinde 20 Dakikalık Mola

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Ve Yolculuk Sonu Demre'de Evdeyiz Hiç Bir Sıkıntı Yok  ;) ;)

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Son Olarak Römork Lastiklerini Dün Değiştirdim Yeni Lastikler Lassa
Lassa Yüklü Uzun Yol Testini Bence Gayet Güzel Geçti Bakalım Aşınma Nasıl Olacak..

Eylül 03, 2016, 22:34:42
1
Palazoğlu 10 Ton TIR tipi çift dingil römork palazoğlu 10 ton taşıma kapasiteli ,tır tipi, geriye damperli römorkumuz. terazi dingilli ve arka dingil opsiyonlu olarak kendinden serbest dönerlidir. bu sebeple kısa mesafe keskin dönüşleri daha rahat yapabilmektedir.


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin TiklayinizEylül 10, 2016, 00:00:47
1
Demir'in Objektifi
Resmin Orjinal Boyutu Icin TiklayinizResmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Devamı gelecek....

Eylül 11, 2016, 23:16:45
1
Ynt: Bir ciftcide olmasi gereken ozellikler nelerdir Bu iş için merak olacak içinde.
Öğrenme hevesi olacak.

Eylül 12, 2016, 00:51:13
1
Ynt: Bir ciftcide olmasi gereken ozellikler nelerdir Çiftçide bence bulunması gereken ilk özellik, tarım aleti kullanma becerisi teknik beceri falan değil. Önce bilinç önemli,

1. Bilinç
2. Açık Görüşlülük
3. Heves

Eylül 12, 2016, 00:52:54
1
Ynt: Bir ciftcide olmasi gereken ozellikler nelerdir Babası çiftçi olacak.
Eylül 12, 2016, 01:54:43
1
Ynt: Bir ciftcide olmasi gereken ozellikler nelerdir Sabır ve hırs önemli. Başarmayı istemek ile olmayacak şeyi oldurmaya çalışmak arasındaki farkı bulabilmek çok zor olabiliyor.
Eylül 12, 2016, 02:24:39
1
Ynt: Bir ciftcide olmasi gereken ozellikler nelerdir Dikkatli olacak .
 
Kaç insanı kaybettik bu kazalardan.

GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi


Eylül 12, 2016, 04:52:39
1
Ynt: Bir ciftcide olmasi gereken ozellikler nelerdir İs yapmayida yaptirmayida ogrenmesi lazim.
Fizik kimya biyoloji bilmeli matematikte kuvvetli olmali.

Eylül 12, 2016, 18:00:11
1
Ynt: Bir ciftcide olmasi gereken ozellikler nelerdir Malını ambarda tutup malının fiyatını kendi belirleyecek kadar dik duruşlu olacak
Eylül 12, 2016, 21:06:37
1
Ynt: Avustralya ceviz hasadı Gursel sununda gozardi edilmemesi gerekir. Eger arazin belli bir rakimda ise ceviz bahcesi icin ideal. Cunku o serinlik cevizin icinin sapsari ve lekesiz olmasini sagliyor. Dusuk rakimlarda ise kabuktaki lekelere rastliyoruz. Uygun arazim olsa ekerim hatta kestane ile birlikte ekerim. Kestane tarimida hosuma giden bir uretim sekli.
Eylül 18, 2016, 14:24:42
1
Ynt: Yem Bezelyesi Yetiştiricilik Denemesi ali kerdeş ben karabük belenköy mevkiindeyim tarla sürüldü 2 hafta oluyor yaz çok kurak geçti daha önce yerinde arpa vardı çok tezekli çıktı tırmık kaz ayağı banamısın demiyor imkansızlıklarla mücadele ediyorum tezeklere kıracak bir diskaro olacak iki hafta içinde halledip ekmem lazım geç kalıyorum 1 aylık meterolojiye göz atıyorum hafif sağanak başka bişi yok ya nasip yoksaki o tohumlar o tezeklerin altında heç olup gider  aslında 2 tarla yanında 4 dönüm temiz tezeksiz bir tarlamvar düzgün benim derdim bezelyeden sonra arkasına 6 dönüm tarlanın 4 dönümüne mısır ekmek sulama imkanım var bitişiğimde benim ahırla
Ekim 19, 2016, 02:30:15
1
Buğday Hasadında Kullanılan Hasat Başlıklarının Performans Karşılaştırması Buğday Hasadında Kullanılan Klasik ve Yolucu Hasat Baslıklarının Performans Karsılastırması

ÖZET
Bu çalısmada, klasik biçerdöver baslığıyla tahıl hasadına alternatif olabilecek yolucu baslığın buğday hasadında teknik ve isletmecilik yönünden karsılastırılması hedeflenmistir. Bu amaçla, her iki baslıkla hasada ait dane kaybı, gerçek tarla kapasitesi ve yakıt tüketimi değerleri belirlenmistir. Tarla denemeleri, hasat baslığı (klasik ve yolucu), biçerdöver ilerleme hızı (5, 7 ve 9 km h-1) ve ürün dane neminin (% 11 ve % 16) faktör olarak seçildiği tesadüf bloklarında bölünmüs parseller deneme desenine göre yürütülmüstür. Denemeler sonucunda ilerleme hızı ve dane neminin dane kayıpları ve yakıt tüketimi üzerinde istatistiksel olarak etkili olduğu belirlenmistir (P<0.01). Klasik baslıkla hasatta 5 km h-1 ilerleme hızında %11 nem içeriğinde toplam dane kaybı %0.79, yakıt tüketimi 10.4 l ha-1 bulunurken, % 16 nem içeriğinde toplam dane kaybı %0.71ve yakıt tüketimi ise 12.2 l ha-1 olarak saptanmıstır.
Yolucu baslıkla hasatta toplam dane kayıpları ilerleme hızı ve ürün neminin artmasıyla azalmıstır. Yolucu baslıkla hasatta toplam dane kaybı değerleri ilerleme hızına bağlı olarak %11 nem içeriğinde %1.11 ile %0.86 arasında değisirken %16 nem içeriğinde %0.82-%0.59 arasında değismistir. Yakıt tüketim değerleri ise ilerleme hızının artısı ile azalmıs ancak dane neminin yükselmesiyle artmıstır. Bu değerler yine ilerleme hızına bağlı olarak yüksek nem
içeriğinde 6.4-8.0 l ha-1 arasında kalırken, düsük nem içeriğinde 7.6-8.8 l ha-1 arasında değismistir. Klasik baslıkla ideal hasat hızı (5 km h-1) ile yolucu baslığın en yüksek hasat hızı (9 km h-1) karsılastırıldığında yolucu baslıkla hasatta toplam kayıpların aynı kaldığı, gerçek tarla kapasitesinin %153 arttığı ve yakıt tüketiminin ortalama %32 azaldığı belirlenmistir.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/15/1726/18346.pdf


Ekim 19, 2016, 16:45:42
1
Çeltik Topraklarının Silisyumlu Gübrelemeye Tepkisi http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/2013/19_4/3.makale.pdf
Ekim 23, 2016, 22:50:24
1
Ynt: Iğdır'da 28 yıl sonra bir ilk! Önceden bizim Kozak Bölgesi, elmalarıyla ve kozak üzümü ile meşhurmuş. Elma zamanı kamyon kamyon elma pazarlara taşınırmış. Hatta, bu yakın çevrede elma piyasasının kontrolünü elde tutuyorlarmış. (Çiftçinin ürününde söz hakkı olduğu zamanlar) Üzümcüler desen fıçı fıçı şarap satıyorlarmış.

Ta ki, biri gelip çam fıstığı yetiştirin çok para kazanacaksınız diyene kadar... Ondan sonra bizim halkımız fıstık yetiştirmeye başlamış. Bu arada fıstık yetiştirirken aynı zamanda bağcılık ve elmacılık da devam ediyormuş. Ama elmacı ve bağcılar bakmışlar ki, Fıstık yetiştirmek çok kolay, tarlaya yılda bir defa giriyorsun o da hasat etmek için. Oysa kendileri yılın neresinden baksan 7 - 8 ayı bahçenin içinde alın teri döküyorlar. "Bu iş böyle olmaz." diyerek elma ağaçlarını ve bağları köklüyorlar. Fıstık işinde para olduğu için de doğal olarak fıstık işine giriyorlar.

  Fıstık işine girince bizim köylü çalışmayı unutuyor. Yılda bir defa fıstık hasat edip yıllık ihtiyaçlarından fazla kazancı ceplerine koyuyorlar. Modern evler, lüks arabaların sahibi oluyorlar. Şehirden ev almaklar falan moda oluyor.

   Gel zaman git zaman işler tersine dönmeye başlıyor. Fıstıkların verimi düşüyor. Hatta, toplamak için işçi parasını bile karşılamaya bile yetmiyor. Köylü mahvoluyor. Ellerindeki tarım arazileri 30 ile 50 yaşları arasında değişen çam ağaçlarıyla kaplı. İşleyecek arazi yok, hayvan yok. O zaman kıymetini anlıyorlar ellerindeki bağların ve elma bahçelerinin. Çok ah çekiyorlar biz ne yaptık diye. Elinde biraz birikimi olan hayvan alıyor ve çamların altında yaymaya başlıyorlar. En son çareyi ise o koca çam ağaçlarını kesip arazilerini tarım arazisi halie getiriyorlar. Kahvenin önünde saatlerce oturan amcalar zorla da olsa artık tarlaya gidiyorlar. Ne de olsa yılların getirdiği tembellik kanlarına işlemiş. Ama zaman ve doğa öğretiyor onlara tekrar çalışmayı.

   Tekrar elma bahçesi ya da bağ dikmek isteyenlere ise bizim burada olmaz onlar boşuna uğraşma diyorlar. Bilmiyorlar ki eskiden geçim kaynakları bağlar ve elma bahçeleriydi...


Not: Gerçektir ve alıntı değildir. :)

Ekim 25, 2016, 22:12:46
1
Edirne 2'nci mahsül silajlık mısır Progen Pasha

Ikinci mahsul ektiğimiz mısırın bugün silajını yaptık. Buğday anızına iki kere diskaro çekip yerini hazırladık. Gübresiz ekildi. Üzerine dönümüne 10 kg ve 20 kg gelecek.şekilde iki kere üre atıldı. Koçanlarda taneler dolu değil. Artık gübresiz olmasından dolayı mı yoksa geç ekilmesinden dolayı mı bilmiyorum. 25 temmuz gibi topraktan çıkış yaptı. Dönümünden 1 römork çıktı.


Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Kasım 03, 2016, 20:28:53
1