toprakbilgi.com

Beğenileri gör

Verilen/alınan beğenileri gör


İletileriniz beğenildi

Sayfa: [1]
İleti bilgisi Beğeni sayısı
Ryegrass Yetiştiriciliği  Diğer İsimleri=Lolium multiflorum - Caramba)
- Caramba, geniş yapraklı , çok lezzetli ve kolay sindirilebilen
tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
- Enerji ve protein değeri çok yüksek olan CARAMBA yeşil
ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da
değerlendirilir.
- İdeal iklim şartlarında her 20 günde bir biçime gelmektedir.
- Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz.
- Kolay sindirilebilirliği, yüksek besin değerleri ve yüksek kuru
madde oranı sayesinde süt ve besi artışı sağlar.

Ekim Zamanı: Ege, Marmara, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde Eylül/Ekim,Orta ve Doğu Anadolu Bölgesinde Ağustos sonu Eylül başında ekilir.

Tohum Yatağı: Düz tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır

Ekim Miktarı: 3-4 Kg/da

Ekim Derinliği: 1.5-2 cm

Gübreleme: Ekimden önce tohum yatağına 15 kg/da 20-20-0 (NPK) ilk çıkıştan 15 gün sonra 15-20 kg/da Amonyum nitrat (%33) uygulanır. Ekim-Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez. Her biçimden sonra:20-25 kg/da Amonyum nitrat (%33) ile gübre yapılmalıdır. Gübreleme biçimden sonra otların toplanmasını takiben yapılmalıdır. Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına dikkat edilmelidir. Ekimden önce ve her biçimden sonra hayvan gübresi de uygulanabilir.

Sulama: Genellikle tohumlar ekimden 1 hafta sonra çimlenirler. Çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sık sık sulama yapmak gereklidir. Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama, buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı
30 mm’dir. (=30,000 lt/da)

Yabancı Ot Kontrolü: Gerekli olan hallerde bitkinin 4. Yaprak aşaması ve sonrasında 2,4-D Amin gibi geniş yapraklı yabancı ot öldürücü ilaçlar uygulanabilir.

Ot Üretimi Ve Verimi: CARAMBA 6-32 °C arasında her ısıda gelişmektedir. En ideal gelişme ısısı 18-24 °C arasındadır. Donlara karşı dayanıklıdır. Ekildiği alanın yaz aylarında sulanması, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartıyla CARAMBA’dan yılda 5-8 biçim alınır. Biçim, bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır.
1200 kg-2000 kg kuru madde/da/yıl; 10-20 ton yaş ot/da/yıl/ oranında verim alınması mümkündür.
Kuru arazide 2 defa biçim yapılmaktadır.

Biçim ve Otlatma: 6 cm biçim yüksekliği önerilmektedir. Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makinaları ile biçim yapılabilmektedir. Otlatma 8-15 cm arasında yaptırılmalıdır. 6 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.

Eylül 14, 2016, 11:06:18
1
Buğday Ve Arpa Gübrelemesi (Toros Tarım) Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak pH isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin (6.5-8.7) şartlarda yetiştiriciliği yapılmasına rağmen en iyi gelişme ortamı pH değeri 7.0-7.7 arasındadır. Buğday ve arpada verimi en çok sınırlayan faktör yağış miktarı ve yağışın dağılımıdır. Yağış miktarının ve bitkinin gelişme dönemi içinde dağılıma göre bir dekara verilmesi gereken azotlu gübre miktarı büyük önem taşımaktadır.

Buğdayın Gübrelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar;
İklim özellikleri,
Toprağın tohum ekimine iyi hazırlanması,
M2’ye ekilecek tohum adedi ve tohumluk kalitesi,
Taban gübresi (Toprak altı) miktarı, çeşidi, uygulama zamanı ve uygulama şekli (serpme-bant)
Kardeşlenme ve sapa kalkmada üst gübre miktarı ve çeşidi,
Yetersiz yağışta sulama,
Azotlu gübreleme ile yatma arasında ilişki,
Azotlu gübreleme ile pas hastalığı arasında ilişki,
Un randımanı ve kalite,
Buğdayın Ekmeklik-Makarnalık, Arpanın Yemlik-Biralık olması.
TOPRAK ALTI GÜBRELEMESİ

Tohum ekiminden önce yapılan son toprak işlemesi ile birlikte verilebileceği gibi kombine mibzerle (Tohum ve Gübre) yapılan ekimde- tohum ekimi ile birlikte verilebilir. Gübre derinliği tohumun düştüğü yerin 5-6 cm sağına veya soluna ve 6-8 cm. aşağısı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

ÜST GÜBRELEME

Kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar yapılan gübrelemedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikle üst gübresi bir defada, yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yörelerde üst gübreleme iki defada yapılmalıdır. Yağış veya sulama durumuna göre verilecek üst gübre (azotlu) miktarı değişmektedir.

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz
Üst gübrelemeyi bir defada veren üreticiler kardeşlenme döneminin sonuna doğru, üst gübrelemeyi iki defada yapan üreticiler ilk üst gübreyi kardeşlenme ortasında, ikinciyi ise sapa kalkma döneminde vermelidirler. Yağışı çok az olan yörelerde üst gübrelemede verilecek azotlu gübre miktarı, tohum ekim döneminde verilen toprak altı gübresi ile de birlikte verilebilir

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz
Buğdayda üst gübreleme zamanı Şekil-2’de gösterildiği gibi kritik gelişme (kardeşlenme sonu veya sapa kalkma) dönemlerinden önce verilmelidir.

DİKKAT :
Yağışı yeterli olan yörelerde bazı yıllar ilkbahar başlangıç yağışları az olabilir, bu durumda ikinci üst gübre miktarı azaltılmalıdır. Azaltılmaması durumunda fazla azottan dolayı bitkinin su tüketimi artar ve topraktaki su miktarı kısa sürede tükenir ve buğdayda YANMA dediğimiz olay meydana gelir.
 
Yağışı yeterli olan yörelerde dekardan fazla ürün alınması düşüncesi ile gereğinden fazla azotlu gübre kullanımı bitkinin YATMA ‘sına neden olur ve PAS gibi hastalık etmenlerinin zarar derecesini arttırabilir.
 
Üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre çeşitlerinin belirlenmesi.
Üst gübrelemeyi bir defada yapan üreticiler %26 N CAN gübresini veya %46 N ÜRE gübresini tercih etmelidir.

Üst gübrelemeyi iki defada yapan üreticiler ilk gübrelemede ÜRE veya CAN kullanmalı, ikinci gübrelemede %26 N CAN veya %33 N Amonyum Nitrat kullanmalıdırlar.

Üreticilerin üst gübrelemede gübre cinsi belirlemede dikkat edeceği husus gübre uygulaması yaptıktan sonra bir kaç gün içinde yağmur yağması ve havaların güneşli ve sıcak geçmemesidir. Üst gübre uygulandıktan sonra 5-10 gün yağmur yağmıyor, hava sıcak ve güneşli ise ÜRE gübresinden büyük ölçüde azot kaybı amonyak ( NH3 ) halinde olur ve gübrelemenin etkisi az görülür. Bu kayıp %33 N Amonyum Nitratta nispeten az, CAN gübresinde ise çok az olur. Bunun için özellikle ikinci üst gübrelemede ÜRE kullanımından kaçınılmalıdır.

YAPRAKTAN GÜBRELEME

Genellikle yabancı ot ilaçlanması ile birlikte yapılan yapraktan gübrelemede güvendiğiniz firmanın yaprak gübresini kullanınız. Katı formda olan gübrelerin su ve asitte eritilmesi ile renkli sıvılar halinde hazırlanmış yaprak gübreleri yerine katı (Toz) formda olan ve ilaçlama tankı içinde eritilerek kullanılan yaprak gübrelerini tercih etmek daha iyi ve daha ekonomiktir. Katı yaprak gübrelerinin etkili madde (%N + % P205 +%K2 O+mikroelement) miktarı toplamı, sıvı gübrelerin en azından iki katı kadardır. Bunun için TOROS GÜBRE’nin TOROSOL adlı 25 kg ambalajlar içinde bulunan 15-30-15+me veya 20-20-20+me gübrelerinden biri tercih edilerek buğdayda yapraktan gübreleme yapmak gerekir. 100 litre suda 0.5-1 kg arasında kullanılmalıdır.

Yapraktan gübre uygularken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.
Sabah erken veya akşam üzeri uygulanmalıdır.
Çok ince zerrecikler halinde verilmelidir.
İlaçlama tankının içinde önce gübre eritilmeli sonra, zirai ilaç ilave edilmelidir.
Yaprak gübreleri gerekirse 10-15 gün ara ile iki defa uygulanmalıdır.

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz
Buğday bitkisinde dekardan alınan dane ve sap (saman) miktarına göre topraktan kaldırılan azot (N), fosfor (P205) ve potasyum miktarları Tablo-1 ve Şekil-3 ‘te gösterilmiştir.
GÜBRE TAVSİYELERİ

Sulama yapılmadan sadece yağışı az olan yörelerde ve alınacak ürün miktarına göre gübre tavsiyeleri (Toprak analizine göre, tabloda verilen tavsiyeler değişebilir).

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz
Yağış yeterli veya sulama yapılan yörelerde dekardan alınacak ürün miktarına göre gübre tavsiyeleri(Toprak analizine göre aşağıda verilen tavsiyeler değişebilir).

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz
DİKKAT: Gübre kullanımında aşağıdaki hususları dikkate alın
Normal 20.20.0 kompoze gübre yerine içinde çinko bulunan Süper 20.20.0 kompoze gübre kullanılması verimi %20 kadar attırdığı gibi, buğday kalitesini de yükseltir.
Karadeniz Bölgesinde (Asidik Topraklar ) DAP yerine aynı miktar TSP verilmesi tercih edilmelidir.
Kombine mibzerle bant (şerit) halinde gübre kullanımda tavsiye edilen gübre miktarını kompoze gübrede 2 kg DAP gübresinde 1 Kg azaltarak uygulayınız.
Arpa üretiminde taban gübreyi 2 kg, üst gübreyi 3 kg azaltarak uygulayınız.
Makarnalık buğdayda ve biralık arpa yetiştiriciliğinde tavsiye edilen üst gübre miktarlarını 3 kg azaltarak uygulayınız.
Dekardan alınacak ürün miktarının daha fazla olması durumunda her 100 kg dane ürün için taban gübresini 2 kg, üst gübreyi 3 kg arttırarak uygulayınız.
Sulama yapan üreticiler ikinci üst gübreden sonra yağış gelmeyecek ise hemen sulama yapmalıdır.
Toprakta tuzluluk varsa buğday yerine arpa üretimini tercih ediniz. Arpa buğdaya oranla toprak tuzluluğuna daha dayanıklıdır.
Toprak tahlili yaptırarak gübre kullanınız.
BUĞDAY VE ARPADA GÖRÜLEN ÖNEMLİ BESİN ELEMENTİ
NOKSANLIKLARI

Azot Noksanlığı;

Noksanlık belirtileri ilk (alt) çıkan yapraklarda en şiddetli olarak görülür. Yaprağın uç kısmından başlayarak yaprak kınına doğru yeşil renk yerine önceleri açık yeşil ve daha sonra sarımsı yeşil renk oluşur

Buğday bitkisinin boğum araları kısalır, kısa boylu bitkiler oluşur, daneler tam dolmaz, buruşuk kalır. Un randımanı ve kalitesi (ekmek veya makarna) azalır. Azot fazlalığından ise boğum araları uzar, rüzgar ve yağıştan yatma görülür, bitkinin su tüketimi artar, özellikle makarnalık buğdaylarda ve biralık arpada kalite azalır.

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz
Buğdayda Azot Noksanlığı
...
Fosfor Noksalığı;

Gelişmenin ilk dönemlerinde ve özellikle kışı sert geçen yörelerde daha çok görülür. İlk çıkan yaşlı (alt) yapraklarda damar aralarında mavimsi yeşil ve daha ileri sahalarda Erguan (morumsu ) rengi meydana gelir. Tohum bağlama azalır ve verim çok düşer .

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz
Potasyum Noksanlığı;

Çok kumsal ve hafif bünyeli topraklar hariç noksanlık belirtisi fazla görülmez. Noksanlık belirtileri Azot ve fosforda olduğu gibi önce yaşlı (alt) yapraklarda görülür. Yaprağın uç kısmından itibaren damar araları sararır daha ileri safhalarda kahverengine dönüşerek yaprakların uç kısmı kurur.

Resmin Orjinal Boyutu Icin Tiklayiniz


Resmin Orjinal Boyutu Icin TiklayinizÇinko Noksanlığı;

Noksanlık belirtileri sapa kalkma döneminde daha belirgin olarak ortaya çıkar. Genç (tepe) yapraklarda damar aralarında küçük açık sarı yeşil danecikler halinde noksanlık belirtileri görülür. Bazı hallerde yapraklar daralır ve küçük kalır, verim çok azalır.

Eylül 14, 2016, 17:04:20
2
Toprak Islahı  1.TOPRAĞIN ÖNEMİ:

Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olan toprak, yer kürenin kabuğunu oluşturan kaya tabakasının (litosfer), iklimsel ve jeolojik olaylar sonucu sürekli aşınması ile meydana gelmektedir. Bu şekilde oluşan toprağın içinde ayrışma ve birleşme ürünleri olarak farklı büyüklükteki kum, kil, tın, kireç, bitki ve canlı artıkları bulunmaktadır.

Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal faaliyetlerin ana unsurudur. Toprak insanların beslenmesinde, iş sahibi olmasında bir huzur ve istikrar kaynağıdır. Ülkemizde de tarıma uygun alanlar ciddi tehditler altındadır. Bunların en önemlileri su ve rüzgar erozyonu, toprak kirliliği, tuzlulaşma, yerleşim ve sanayi için yapılaşma gibi amaç dışı kullanılmasıdır.

2. TOPRAK ISLAHI:
Toprak ıslahı, tarım topraklarının fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi demektir.

Toprak ıslahında:

• Drenaj,

• Havalandırma,

• Su tutma,

• İşlenebilirlik,

• Renk önem taşımaktadır.

Drenaj, daha çok killi yapıya sahip geçirgenliği az topraklarda suyun akıp gitmesi için alınan önlemdir.

Killi topraklara organik katkı maddesi ilave ederek,

toprağa kum, çakıl, kireç taşı karıştırılarak,

iklim şartlarına göre toprak işlenerek ve havalandırılarak toprağın drenajı geliştirilebilir.

Havalandırma, toprak drenajını iyileştirir,

bitki köklerinin ve diğer toprakaltı organizmaların nefes almasını sağlar.

Havalandırma drenaj için kullanılan yöntemlerin çoğu ile sağlanabilir.

İşlenebilirlik, ağır killi yapıdaki toprakların, toprak işleme aletleri ile kolay çalışılabilir hale getirilmesi demektir.

İşlenebilirlik drenaj için kullanılan yöntemler ve t

oprağın ihtiyaç duyduğu uygun organik katkı maddelerinin ilavesi ile sağlanmaktadır.

Su tutma,yetersizliği, kumlu topraklarda büyük problem olmaktadır.

Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için öncelikle toprağa yeterli yanmış ahır gübresi gibi organik katkı maddeleri verilmelidir.

Kumsal topraklarda su tutma kapasitesi artığında bitki kökleri kurak koşullarda da yeterli suyu alacağından verimde önemli artışlar sağlanabilir.

Renk,toprağın asıl rengi, orijini olan ana kaya ve içindeki organik madde miktarına bağlıdır.

Toprağın renginin koyu olması, üzerinde nesiller boyunca tarım yapıldığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.

Koyu renkli topraklar ısıyı daha çabuk absorbe etmekte ve daha yavaş soğumaktadır. Toprağın rengini koyulaştırmak için günümüzde daha çok organik karışımlar tercih edilmektedir

3. TOPRAKLARIN VERİMLİLİK UNSURLARI:

Tarım topraklarının verimliğini belirleyen başlıca unsurlar olarak bünye, pH(asitlik), tuzluluk (%tuz), organik madde kapsamı (%), kireç durumu (%CaCO3), potasyum ve fosfor gibi besin maddelerini sayabiliriz.

Bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişeceği en uygun toprak, % 45 mineral madde,

% 25 su,

% 25 hava ve

% 5 organik madde içermelidir.

4. BİTKİ BESLEME:

Bitkiler büyüyüp gelişmek ve ürün vermek için insan ve hayvanlar gibi beslenmek zorundadır. Bitkilerin kendi kök, dal, yaprak, meyve ve ürünlerini yapabilmeleri için kullandıkları maddelere "bitki besin maddeleri" denilmektedir. Bitkiler, besin maddelerini toprak altından kökleri ve toprak üstünden yeşil aksam dediğimiz yaprakları ile toprak ve atmosferden alırlar.

Tarım yapılan toprakların verimliliğini artırmak, yetiştirilen tarım ürünlerinin miktarını ve kalitesini yükseltmek amacıyla toprakta yeterince bulunmayan besin maddelerinin insanlar tarafından toprağa verilmesine gübreleme, bu besin elementlerini içeren maddelere ise gübre denir.

Dünyadaki bütün canlı ve cansız varlıklar, yüz kadar küçük ve birbirinden farklı element adını verdiğimiz birimlerden oluşmaktadır. Bu elementlerden, bitkilerin gelişimi için mutlak gerekli olan 17 element şunlardır: karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bor, çinko, bakır, molibden, klorür ve sodyum. Bu 17 element den bitki gelişimi için yapılan gübrelemelerde kilogram ile ölçülerek daha fazla oranda toprağa verilen ilk on elemente makro elementler ve gram olarak az miktarda toprağa verilmesi yeterli olan geri kalan 7 elemente ise mikro (iz) elementler denilmektedir. Bu besin maddelerin bulunduğu gübreler organik ve kimyasal olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır.

ÜRÜNÜNÜZ BOL VE KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN!

Eylül 23, 2016, 16:29:51
1
Tarımda Leonardit Kullanımı LEONARDİT'İN TARIMDA SAĞLADIĞI VERİM ARTIŞI

Leonardit'in ve Leonardit'ten elde edilen humik asitlerin(Humatlar) tarımda sağladığı verim artışı ve diğer faydaları ile ilgili yapılan uygulamalı araştırmalar ve araştırma sonuçları aşağıdasıralanmıştır.

Grand Forks' da yapılan testlerde, toprağa humat ( leonardit )uygulanması sonucu patates üretiminde verimin % 28 arttığı tespitedilmiştir.

Humik asitin; inorganik azot, fosfor ve potasyum ile birlikteseralarda kullanılması sonucu domates üretiminde çok büyük bir artışsağlanmıştır ve üretilen domateslerin görünüşü daha göz alıcıolmuştur.

Azot/humik asit oranın domateslerin büyüme hızına ve verimartışına büyük etkisi olduğu bulunmuştur.Humik asit uygulanan seralardan elde edilen domatesler daha koyukırmızı renkte olurken, sadece NPK gübre kullanılan seralardan eldeedilenler açık kırmızı olmuştur.

Yapılan testlerden 1 numaralıtestte,humik asitin domates üretiminde % 100 oranında verim artışı sağladığıbulunmuştur.

Çözünebilir leonardit ( Aqua Humus) tütün tarlalarında testedilmiştir.
Test sonuçları göstermiştir ki, leonarditin gübre ilebirlikte kullanılması tütünün veriminde ve büyüme hızında önemliartışlar sağlamaktadır.

Ayrıca, büyüyen tütün yaprakları daha geniş,daha yeşil ve daha güçlü olmuştur.Kullanılan gübreye leonardit ilave edilince şeker pancarıüretiminde % 20 verim artışı sağlanmıştır.

Toprağa sadece Leonardit( gübresiz ) karıştırılması sonucu da arpa üretiminde % 20 verimartışı elde edilmiştir.

Domates tohumlarına leonardit uygulanması ile fide ve gençbitkinin büyümesi oldukça hızlanmıştır ve ürün veriminde önemli birartış sağlanmıştır.

Ayrıca, domates meyveleri daha büyük ve daha güzel görünümlü olmuştur.

Fidenin sulama suyuna humik asit eklenince deaynısonuç alınmıştır.

Yaklaşık 25 dekarlık bir domates tarlasında;a) Sadece standart inorganik gübre kullanılmıştır.b) Standart inorganik gübre ve leonardit birlikte kullanılmıştır.

Her iki uygulamanın sonunda elde edilen ürün miktarlarıkarşılaştırılmıştır.

Verim farkı olağanüstü olmuştur.

Sadeceinorganikgübre kullanılan bölgeden 3215 kg domates alınırken, aynıgenişliktekileonardit kullanılan bölgeden 5178 kg domates elde edilmiştir.

Verimartışı % 61' dir. Ayrıca, bitkinin belirgin bir şekilde daha güçlü vedaha sağlam olduğu gözlenmiştir.

Humik asitin, patatesin gelişmesi ve verimi üzerine olan etkisiniincelemek için 1964,1965 ve 1966 yıllarını kapsayan 3 yıllık biraraştırma yapılmıştır.

İster patates tohumlarının humik asit ileişlemgörmesi şeklinde olsun, ister yatak sulama suyuna humik asitkarıştırılması şeklinde olsun, her iki şekilde de çarpıcı sonuçlaralınmıştır.

Üç yılın ortalaması olarak, 2 gram/lb oranında humik asitkarıştırılmış toprakta fide üretimi verimi 69'dan 231'e çıkmıştır.

Tohumları % 10'luk humik asit çözeltisi ile işlem görmüş patatesteüretim verimi %30 ile %40 arası artmıştır.1968 yılında yapılan geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir araştırmada;bir kontrol tarlasındaki patates üretimi ile, yaklaşık 250 kg/dekarmiktarında leonardit uygulanmış bir tarladaki patates üretimlerikarşılaştırılmıştır.

Eşit alanlarda, kontrol tarlasından 17.900 kgpatates alınırken leonardit uygulanmış tarladan 22.990 kg patateseldeedilmiştir. Verim artışı % 28.4' tür.

Ayrıca, leonardit uygulanantarladan elde edilen bütün patateslerin özgül ağırlıkları hemen hemeneşit olmuştur.Soya fasulyesi ile yapılan bir başka testin sonuçları ise aşağıdadır:

LEONARDİT' İN SOYA FASULYESİ VERİMİ VE GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİAŞILANMIŞ

Kontrol tarlası Leonardit uygulanmış tarla Kontrol tarlası Leonardituygulanmış tarlaOrtalama bitki

yüksekliği (inches) 14,1 19,6 17,4 18,8

Fasulye verimi (grams/25ft.kanal) 103,0 292,0 169,0 313,0

Fasulye verimi (%) 100,0 283,4 164,7 303,9

Fasulye içindeki Azot 6,6 7,1 6,2 6,9

Fasulye içindeki Protein (%) 41,2 44,3 39,8 43

Toprağa % 0,5 ve % 0,25 oranlarında Sodyum Leonardit uygulanmasısonucu çimen veriminde % 24,7 ve %14,4 oranlarında artışsağlanmıştır.

Bir tütün tarlası 3 bölüme ayrılmıştır. Bir bölüme hiç gübre veLeonardit uygulanmamıştır. 2 ay sonra yapılan dikkatli bir incelemesonunda gübre ve Leonardit atılmayan bölgede yetişen tütünde gövdeninzayıf olduğu ve azot eksikliği tespit edilmiştir.

Leonardit uygulananbölgede yetişen bitkilerin ise sağlam yapıda ve sağlıklı yeşil renkteoldukları belirlenmiştir.

Leonarditin süs biberlerinin gelişmesine etkisini inceleyen biraraştırma yapılmıştır.

Yaklaşık 70 kg/dekar oranında Leonarditkullanılmıştır. Leonardit kullanılan bölümde biberler daha büyükboyutta daha ağır ve daha koyu kırmızı renkte olmuştur.

Ayrıca,toprakyüzeyinin hemen üzerinde fazladan kökler oluşmuştur.Farklı kaynaklardan elde edilen humik asitlerin mısır fideleri vealgae gelişmelerine etkisi incelenmiştir.

Gelişmeyi düzenleyici vehızlandırıcı en uygun humik asit oranları: mısır için 5 ppm ve algaeiçin 60 ppm bulunmuştur. Bu oranlarda humik asit kullanıldığıdurumdaki verim artışları ise; mısır için ( düşük inorganik maddeiçeren topraklarda ) % 30-%35 , algae için % 100 olmuştur.

Humikasitin hangi kaynaktan elde edildiği test sonuçlarını etkilememiştir.

Topraktaki humik asit oranı arttıkça bitki içerisindeki fosforkonsantrasyonu da ( ürün seviyesine bağlı olmadan) artmıştır. Humikasit uygulaması ile bitkinin tepe kısımlarında yüksek demirkonsantrasyonu, köklerde ise daha düşük demir konsantrasyonugözlenmiştir.

Leonarditin ( ve humik asitin ) bitki gelişmesinde en etkili olduğutoprak türleri , düşük organik madde içeren toprak türleri olmuştur.

Leonardit, normal gübre ile birlikte, meyve ağaçlarındakullanılmıştır ve gelişmeye etkisi test edilmiştir. Leonardit'inetkisi ile gövde kesit alanların %24-%47 arası oranlarında daha fazlabüyüdüğü bulunmuştur.Rusya genelinde yapılan araştırmalarda, farklı bitkilerinyetiştiği tarlalara humik asit düşük dozda uygulanmıştır.

Elde edilen verim artışları şöyledir:

Salatalık...................................... % 34

Domates(Rivermen).................... % 23

Domates(Sonato)....................... % 17

Patates....................................... % 28

Mısır............................................ % 30

Arpa............................................ % 55

Beyaz Pirinç............................. % 20U

SA, Breau of Mines (Freeman, 1970 ) tarafından yapılan arazi velaboratuar araştırmalarında, % 84,3 humik asit içeren Leonarditinpatates, soya fasulyesi ve mantar kültürü üretimde verime etkisiincelenmiştir.

Araştırmalar, ürünlerin veriminde büyük artışlarolduğunu göstermiştir.

North Dakota'daki bir başka araştırmada da(Agvise Inc, 1977-1979 )arpa üretiminde önemli verim artışısağlandığını bulunmuştur.

Rusya'da da Leonardit'in ürün verimini büyük ölçüde arttırdığınıkanıtlayan bir çok araştırma yapılmıştır.

V.T. Syabryai (1965)ToprağaLeonardit ve NPK uygulanması sonucu, patates üretiminin 6.100 kg/ha'dan 15.000 kg/ha'ya ve lahana üretiminin 5.600 kg/ha'dan 16.500kg/ha'ya çıktığını göstermiştir. Arpada da verimin önemli ölçüdearttığını ve bitkinin çok daha hızlı büyüdüğü tespit edilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan ayrıntılı araştırmalara göreaşağıdaki tarım bitkilerinin üretilmesinde Leonardit kullanılmasıilearı üretiminde:%60, buğday üretiminde, %37 ve mısır üretiminde %15oranlarında verim artışı sağlanmıştır.

Leonarditin bütün tarım ürünlerinde verimi önemli ölçüdearttırdığıaraştırmalarla kanıtlanmış bir gerçektir.

Rusya ve diğer eski USSRCumhuriyetlerinde yapılan uygulamalı araştırmalar sonunda bazıbitkilerde Leonardit kullanılması ile elde edilen verim artışlarıaşağıdaki oranlarda bulunmuştur.

Buğday %13-25

Domates %20-30

Arpa %15-18

Lahana %25-30

Karabuğday ve Darı %25-50

Elma %8-20

Mısır %30

Üzüm %25-30

Patates,havuç,pancar,turp %25-40

Bütün narenciyelerde %30-60Pamuk %10-30 Çayır,çimen,çim %100'e kadarSalatalık %34-38Bunların dışında çiçek yetiştiren firmalardan alınan bilgileregöre: üretilen gül ve papatyanın miktarı %30-100 arasında artmıştır,köklenme fazlalaşmıştır ve çiçeklerin açma zamanında 10-15 gün arasıerkencilik sağlanmıştır.

Leonardit tarım ürünlerinde sadece verimi arttırmakla kalmamaktadır.Ürünün kalitesini de iyileştirmektedir.

Leonardit uygulanınca tarımbitkilerinin bünyelerinde daha fazla besleyici - yararlı elementlertoplanmaktadır.Örneğin;Leonardit kullanılması ile :C vitamini: Pancarda % 100' e kadar, turpta % 30' a kadar artmıştır.

Carotene: Pancarda % 100' e kadar, lahana da % 25 artmıştır.

Riboflavin: Bazı sebzelerde % 8-14 oranında artmıştır.

Niacin: Pancarda %79 ,lahanada %42 ve turpta % 50 artmıştır.

Pancar ve lahana yapraklarında protein %16-18 ve fosfor %26-28oranlarında artmıştır.

Patateste daha fazla nişasta birikmiştir.Ketende daha kaliteli lifler oluşmuştur.

Köklerde daha kaliteli yağlar birikmiştir.

Pamukta nükleer asit oranı hızla artmıştır.

Ayçiçeği tohumlarında yağ oranı hızla artmıştır.

Domatesteki şeker ve C vitamini % 45 oranlarına kadar artmıştır.

Mısır, patates,salatalık, kıvırcık gibi bazı tarım ürünlerininyetiştirilmeleri sırasında oldukça fazla azot gübreleri kullanılır.

Prof. Khristeva ve öğrencileri yaptıkları araştırmalarda toprağaLeonardit ilave edilmesi ile kullanılan azot miktarında % 50 azalmaolduğunu bulmuşlardır.

Ayrıca, Leonarditin cholorosis bitki hastalığını bütünüyle önlediği ABD'nde kanıtlanmıştır.

Yapılan araştırmalarda; normal gübreleme programı ile birlikteLeonardit kullanıldığı durumla, sadece normal gübreleme
programınınuygulandığı durum karşılaştırılmıştır.

Leonardit kullanılması ileeldeedilen verim artışları, diğer sonuçlar ve araştırmayı yapankuruluşlaraşağıda sıralanmaktadır:

Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan Kuruluş Soğan %25 verim artışı.%6 zayiat azalışı.

Novajo AgricultureProduction Industry and New mexico State UniversityHavuç % 84 verim artışı Novajo Agriculture Production Industry andNewmexico State UniversityPatates %5 verim artışı Daha fazla orta boy patates NovajoAgricultureProduction Industry and New mexico State UniversityFasulye %10 verim artışı Fasulye tanelerinin boyutu %3,5 oranındaarttı. Novajo Agriculture Production Industry and New mexico StateUniversity ÇİM,SÜS VE ÇEVRE BİTKİLERİ Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan KuruluşÇim, (sarmaşık çim) Renk ve kalitede iyileşme Azot oranında düşme Michigan State UniversityP.Rieke. T.Nikolai,B.LeachÇim, (sarmaşık çim) Gelişme hızlandı.

Yoğunluk ve renkte iyileşmeNorth Carolina State UniversityDr. Charles Peacock, S.DorerBermuda çimi Yüksek çim kalitesi hızlı büyüme University ofFloridaJohn L. CisarSt.Augustine Çimi %24 verim artışı Wilkinson Farm, FloridaKeithTrenowVinca-Salvia Büyüme indeksinde %7 artış kuru ağırlığında %83 artışUniversity of Georgia Dr.Tim SmalleyKırmızı Meşe 2 mm' den büyük köklerde %65 artış2 mm' den küçükköklerde % 77 artış University of GeorgiaDr. Tim SmalleyNarenciye fideleri % 24 oranında daha hızlı gelişme Becker GrovesLynnEllisLive meşesi 10 ay içerisinde calipergelişmesinde, % 4,5 artış LoneStar Growers / Color Spot.Chris. FoxLee ve Bartlett (1976) yaptıkları araştırmalarla: mısıryetiştirilen toprağa humik asit ilave edilince kök ve sürgünlerdegelişmenin canlandığını, hızlandığını ve mısır veriminin %87arttığınıbulmuşlardır.

Bu araştırmalarda, ayrıca topraktaki humik asit oranıarttırıldıkça bitkideki fosfor oranında arttığı da kanıtlanmıştır.

Buaraştırma, humik asitin bitkilerin topraktaki fosforu almayeteneklerini nasıl arttırdığını göstermektedir.Merkez California' da domates yetiştirilen bitişik 4 tarlanın 2tanesine sadece 5kg/dekar oranında Leonardit uygulanmıştır.

Leonardituygulanan iki tarladan ortalama 1 ton/ dekar daha fazla ürünalınmıştır.Yine aynı yerde , 6 domates tarlasını her birinin yarısına , arkaarkaya iki yıl, Leonardit uygulanmıştır.

Leonardit uygulanan bölgelerile uygulanmayan bölgeler arasındaki farkın ikinci yıl daha fazlaolduğu ölçülmüştür. Verim artışı ikinci yıl daha fazla olmaktadır.

U.S. Agronomy Associates tarafından California, Washinton ve Idahoeyaletlerindeki pamuk, yonca, patates ve elma tarlalarında vebahçelerinde yapılan testlerde, Leonardit uygulanınca verimin % 20oranına kadar arttığı bulunmuştur.

ABD' nin batısındaki büyük çiftliklerde Leonardit uygulanması ileilgili geniş çaplı araştırma ve testler yapılmıştır.

Bu testlerde,Leonardit'in önemli ölçüde verim artışı sağlanmasının yanısıra,kullanılan su ve gübre miktarlarında da küçümsenmeyecek azalmalaraneden olduğu bulunmuştur.

Ayrıca, Leonardit sürekli kullanılınca ,hergeçen yıl verim artışı bir önceki yıla göre daha fazla olduğu gibi ,su ve gübre ihtiyacı da bir önceki yıla göre biraz daha azalmıştır.

Üçüncü yılda ,sulama suyu miktarında % 15 ve tarlaya atılan fosfatgübre miktarında % 10 oranlarında azalma olduğu bulunmuştur.Sladky' nin yaptığı araştırmalarda humik asidin domatesfidelerinde çimlenmeyi ve büyümeyi çok hızlandırdığı bulunmuştur.

Aşağıdaki şekil Sladky' nin araştırma sonuçlarını göstermektedir. 50ppm oranında humik asit kullanılınca kök ve gövdede büyüme 2 mislineyakın artmıştır.

Humik asitin, kavun bitkisinin kök ve sürgünlerinde büyümeyinasıletkilediği aşağıda şekilde yer almaktadır. En uygun humik asit oranı37 ppm bulunmuştur.

Bu oranda humik asit kullanılınca kökler 2mislineyakın ve sürgünler 2 mislinden fazla büyümüştür. Salatalık için ise,en uygun humik asit oranı 100 ppm bulunmuştur.

SONUÇ:

Leonardit veya Leonardit'ten elde edilen humik asit ile, Dünyanınçok farklı bölgelerinde ve bizzat tarlada ( veya serada ) yapılanuygulamalı testlerin sonuçları özet olarak anlatılmıştır. Bu farklıyerlerde ve farklı bitkiler için yapılan testlerin ürün verimiartışıyla ilgili sonuçları bir araya getirilerek ayrı bir tabloyapılmıştır ve aşağıda verilmektedir.

Hem yazıda anlatılan örneklerden, hem de aşağıdaki tablodankolayca anlaşılabileceği gibi, Leonardit ( ve humik asit ) her türlütoprakta ve her türlü üründe, tartışmasız bir şekilde çok önemlioranlarda verim artışları sağlamaktadır.

Aynı bitki için farklı testlerde farklı verim artışı oranlarıbulunmasının nedenleri:Toprak niteliklerini farklı olması,Kullanılan Leonardit ( veya humik asit ) kalitelerinin farklı olması,İklimsel farklılıklar,Test şartlarının ve test yöntemlerinin farklıolmasıdır.

Ürün Verim artışı.

Domates %100,%61,%32,%17,%23-30

Salatalık %34,%34-38

Lahana % 100, % 25-30

Fasulye % 10

Soya fasulyesi % 183

Patates % 30-40,% 28,% 145,% 28, % 5, % 25-40, % 20

Şeker pancarı % 20,%25-40

Havuç % 25-40,%84

Turp % 24-40

Soğan %25

Sarımsak %20

Bütün Narenciyeler %30-60

Arpa %20,%55,%15-18

Buğday %37,%13-25

Karabuğday % 25-50

Darı %60,%25-50

Mısır %335, %30,%15,%30,%87

Beyaz Pirinç %20

Pamuk %10-30, %20

Algae %100

Çim,Çimen %15-25,%100,%24

Yonca %20

Elma %8-20,%20

Üzüm %25-30

Kaynak-www.tarım.gen.tr

Eylül 23, 2016, 16:55:00
1
At İle Balya İşleri

Eylül 25, 2016, 09:54:10
1