toprakbilgi.com

Beğenileri gör

Verilen/alınan beğenileri gör


İletileriniz beğenildi

Sayfa: [1]
İleti bilgisi Beğeni sayısı
Ynt: Güncel Gübre Fiyatları Çorlu yağlı tohumlar 26lık nitrat kamyon üstü 860tl/ton


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Şubat 27, 2017, 18:41:59
1
%33’lük nitrat uygulaması NİTRATLI (% 33 AN-%26 CAN-%21CAN) GÜBRELERİN KULLANDIRILMASINA
İLİŞKİN TALİMAT
 

Dağıtıcılarda (bayilerde) yedieminde bulunan Amonyum Nitrat (%33AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı için 23 İl (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır,  Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van) hariç olmak üzere, çiftçilere kontrollü olarak satışına Bakanlık Makam’ından alınan 30/11/2017 tarih ve 3040941 sayılı Olur çerçevesinde izin verilmiştir. Diğer yandan Amonyum Nitrat (%33AN) gübresinin ülke genelinde sanayi amaçlı kullanım (diğer gübrelerin üretiminde kullanım dahil) ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının (meralar, park bahçeler veya diğer ekili dikili yerler) giderilmesine yönelik talepler karşılanacak olup, sevkiyat için ilgililer Bakanlığımızdan (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden) izin almaya devam edeceklerdir.

Bu bağlamda;

 

A. Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresi İşlem Süreçleri (23 İl İçin):
 

1) Anılan 23 İlde faaliyet gösteren dağıtıcılarda (bayilerde) yedieminde bulunan Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresinin tarımsal amaçlı olarak çiftçiye satışı yapılmayacaktır.
2) Sanayi amaçlı kullanım (diğer gübrelerin üretiminde kullanım dahil) ile kamu kurum ve kuruluşlarının Amonyum Nitrat (% 33 AN) ihtiyaçlarının (meralar, park bahçeler veya diğer ekili dikili yerler) karşılanması için bu iller arasında ve bu iller dışına satış ve sevkiyatına Bakanlığımızdan (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden) onay almak koşulu ile izin verilecektir. Gübrenin meralara, park ve bahçelere vs. uygulanması İl/İlçe Müdürlüğü personeli nezaretinde yapılacaktır.
3) Anılan 23 ilde, dağıtıcıdan-dağıtıcıya (bayiden-bayiye) sevkiyata izin verilmeyecektir. Ancak 23 İlde faaliyet gösteren dağıtıcılar, diğer illerde faaliyet gösteren dağıtıcılara Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresi sevk edebilecektir. 
a) 23 ilde faaliyet gösteren dağıtıcılar, diğer illerdeki dağıtıcılara gübre göndermek istediğinde, kendi yediemin tutanağı ve gübre almak isteyen dağıtıcının talep yazısı ile birlikte Bakanlığımıza (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) müracaat edecektir.
b) Bakanlığımızın onay vermesi halinde, gübre göndermek isteyen dağıtıcı, Bakanlığımızın onay yazısı ile İl Müdürlüğüne müracaat edecektir.
c) İl Müdürlüğü, dağıtıcının bu müracaatı ile Bakanlıktan konu ile ilgili gelen onay yazısını eşleştirerek Nitratlı Gübre Sevk İzin Belgesi ve Yol Kontrol Belgesi ile sevkiyata izin verecektir. İl Müdürlüğü güvenlik birimlerine sevk işlemi hakkında bildirimde bulunacaktır.
d) İl Müdürlüğü yediemin kayıt sisteminden sevk edilen miktarı çıkaracaktır.
e) İl Müdürlüğü, sevkiyatın yapıldığı il müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirerek sevk edilen gübrenin İl/ilçe Müdürlüğü personeli nezaretinde indirilmesi/depolanmasını isteyecektir. Sevk edilen miktarın eksik olması ya da beyan edilen adres dışında başka bir adrese indirilmiş olması durumunda acilen güvenlik birimlerine haber verecektir.
 

 

B. Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresi İşlem Süreçleri (23 İl Dışındaki diğer 58 İl İçin):

1) Sanayi amaçlı kullanım (diğer gübrelerin üretiminde kullanım dahil) ile kamu kurum ve kuruluşlarının Amonyum Nitrat (% 33 AN) ihtiyaçlarının (meralar, park bahçeler veya diğer ekili dikili yerler) karşılanması için bu iller arasında ve bu iller dışına satış ve sevkiyatına Bakanlığımızdan (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden) onay almak koşulu ile izin verilecektir. Gübrenin meralara, park ve bahçelere vs. uygulanması İl/İlçe Müdürlüğü personeli nezaretinde yapılacaktır.
2) 58 İlde faaliyet gösteren dağıtıcılar, yediemininde bulunan Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresini e-reçete ile çiftçiye satış yapabileceklerdir.
3) Dağıtıcılara (bayilere), üretici veya ithalatçı firmalardan yeni Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresi sevkiyatı yapılmayacaktır.
4) Gübre alacak çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmak zorundadırlar.
5) İl/ilçe Müdürlüğü, gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki (ÇKS/TUKAS) arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 (dört) nüsha e-reçete düzenleyecektir.
6) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmayan çiftçilere kesinlikle e-reçete düzenlenmeyecek ve gübre satışı yapılmayacaktır.
7) e-reçete, Gübre Kayıt ve Takip Sistemi (GKTS) üzerinden sistemde yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından verilecektir.
8) Çiftçi, e-reçete ile birlikte gübreyi satın alacağı dağıtıcıya/bayiye başvurması gerekmektedir.
9) Dağıtıcı/bayi, e-reçete’ye göre çiftçiye Amonyum Nitrat (% 33 AN) satışı yapacaktır.
10) Satış sırasında e-reçete üzerinde yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftçi) tarafından imzalanacaktır. Satılan gübrenin firma adı mutlaka e- reçete üzerine yazılacaktır.
11) Dağıtıcı/Bayi tarafından “Çiftçi Yol Kontrol Belgesi” düzenlenerek nakil yapılacaktır.
12) Dağıtıcı/bayi çiftçiye sattığı Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübrelerini gösteren e-reçete’nin bir kopyasını bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir.
13) İl/ilçe Müdürlüğü personeli, e-reçete’de yer alan Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübre bilgilerini GKTS’de “Bayi Stok Çıkışı”na girecektir.
14) Çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte arazinin bulunduğu il/ilçe Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.
15) Çiftçinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü ile arazilerinin olduğu il/ilçe müdürlüğünün farklı olması durumunda, çiftçi bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğünden e-reçeteyi alacak, gübre uygulaması için arazisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapacaktır.
16) İl/ilçe Müdürlüğü, gübre uygulaması için yapılan başvuruları değerlendirecek ve uygulama takvimi hazırlayarak ilgili çiftçilere uygulama öncesinden bildirecektir.
a) Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve İl/ilçe Müdürlüğü personeli (Tarım İşletme Danışmanı ve/veya diğer personel) hazır bulunacaktır.
b) Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (yada temsilcisi) ve yetkili personel e-reçete’nin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklardır.
c) İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını GKTS’de yer alan “Gübre Uygulama Ekranı”na kaydedecektir.
d) Sürecin tümünün sağlıklı işlemesinde İl/İlçe Müdürleri gerekli tedbirleri almakla sorumludur.
 
C) Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) veya Pankobirlik’ten Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresi Satın Alacaksa;
 
1) Çiftçi bağlı olduğu İl/İlçe müdürlüğünden e-reçete alarak gübre satın almak istediği TKK/Pankobirlik birimlerine başvuracaktır.
2) TKK veya Pankobirlik birimleri, e-reçete’ye göre çiftçiye satış yapacaktır.
3) Satış sırasında e-reçete üzerindeki satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftci) tarafından imzalanacaktır.
4) TKK/ Pankobirlik birimleri tarafından Çiftçi Yol Kontrol Belgesi düzenlenerek nakil yapılacaktır.
5) Amonyum Nitrat (% 33AN) gübrelerini satın alan çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte TKK/Pankobirlik birimlerine başvuru yapması gerekmektedir.
6) TKK/Pankobirlik birimleri, gübreyi tarlaya uygulama planını yaparak çiftçiye önceden bildirecektir.
7) Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve TKK/Pankobirlik birim personeli hazır bulunacaktır.
8) Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (yada temsilcisi) ve TKK/Pankobirlik birim personeli e-reçete’nin arka yüzüne, uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklardır.
9) TKK/Pankobirlik birimleri, e-reçete’yi düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir.
10) İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını GKTS’de yer alan “Gübre Uygulama Ekranı”na kaydedecektir.
 
D) Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 ve % 26 CAN) gübresi için uygulama:
 
1) Sevkiyatların Gübre Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden yapılmasına devam edilecektir.
2) Sadece Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TÜKAS) kayıtlı çiftçiler alabilecektir.
3) Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından Gübre Kayıt ve Takip Sistemi (GKTS) üzerinden e-reçete verilecek ve dağıtıcılar tarafından sadece e-reçetesi olan çiftçilere satış yapılacaktır.
4) Tarlaya uygulama esnasında nezaret işlemi kaldırılmış olup, diğer iş ve işlemler 20.01.2017 tarih ve E.156673 sayılı yazımız ekinde yer alan talimat çerçevesinde yürütülecektir.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Aralık 08, 2017, 00:09:25
4