toprakbilgi.com

Gönderen Konu: Küçükbaş Hayvancılıkta Flushing ve Aşım Zamanı Yemlemenin Önemi  (Okunma sayısı 6017 defa)

Çevrimdışı Demir

Flushing Besleme

   Çiftleşme sezonu öncesinde ve sonrasında damızlık dişi koyunlarda yemleme düzeyinin artırılması flushing olarak adlandırılır.

   Bu beslemenin amacı ovulasyon ve gebelik oranını artırmak ve buna bağlı olarak kuzulama oranını yükseltmektir. Flushinge karşı cevap koyunun yaşına göre değişebilir.

   Flushing, çiftleşme sezonundan 2 hafta önce başlayıp çiftleşme sezonunun bitiminden 2 - 4 hafta sonraya kadar uzatabilir.

   Flushing'in çok uzatılması hem fizyolojik hem de ekonomik açıdan gereksizdir. Hayvanın hem gebelik sırasında daha fazla yağlandırılmasından hem de çok düşük düzeyde beslenmesinden mutlaka kaçınılmalıdır.

   Çoğu kez flushingten tane yem ve protein takviyesi anlaşılmaktadır. Flushing iyi durumda olan meralarda da yapılabilir. Münavebeli otlatma veya hayvanların iyi durumda olan bir merada otlatılmasıyla da flushing besleme uygulaması gerçekleştirilebilir.

   Genel bir kural olarak canlı ağırlıktaki 4 - 5 kg'lık bir artış, %2 - 2.5'lik bir kuzulama oranı artışı sağlamaktadır.

Flushing; esas etkisini göstermesinin fizyolojik dayanakları:

1. Ovulasyon oranında artma
2. Kızgınlıkta düzenlilik
3. Kızgınlığın belirgin olması
4. Embriyonun uterusa tutunmasında iyileşme

Aşım Zamanı Beslemenin Önemi

1. Yumurta sayısını, dolayısıyla ikiz doğum oranını artırır.
2. Annenin güçlü kondüsyonla doğuma girmesini sağlar.
3. Doğan kuzu ve oğlakların doğum ağırlıkları ve yaşama güçleri yüksek olur.
4. Sütten kesilen yavru sayısı ve canlı ağırlıkları artar.
5. Keçileride 350 gr/gün, koyunlarda ise 400 gr/gün ek yemleme ile olumlu sonuçlar alınabilir. Koç ve tekelerde ise 500 gr/gün ek yemleme yapılırsa döl veriminde artış meydana gelir.